Aktuality » Výběrové řízení - STD

Výběrové řízení - STD

Městská knihovna Louny vypisuje výběrové řízení na pozice

 

VEDOUCÍ

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE

 

Přihláška k výběrovému řízení musí být podána do 15. 2. 2022 a obsahovat profesní životopis a motivační dopis.

Platové zařazení: (dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 341/2017 Sb., v platném znění): platová třída 10 (platové rozpětí v závislosti na praxi od 26 730 Kč do 39 410 Kč)

Datum nástupu: březen 2022

Druh služby: Sociálně terapeutická dílna

Forma služby: ambulantní

Místo výkonu práce: Mírové náměstí 1, SNP 2206, 440 01 Louny

Úvazek: plný pracovní úvazek

Pracovní doba: pružná

 

Nabízíme:

  • 5 týdnů dovolené + 3 dny pracovního volna
  • příspěvek na stravování
  • vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
  • stabilní a profesionální zázemí
  • přátelský kolektiv

 

Požadavky: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. „o sociálních službách“, (ve znění pozdějších předpisů),

Ostatní předpoklady: schopnost práce v týmu, odpovědnost, sebevědomí, citlivost k problémům druhých, diskrétnost, všímavost, schopnost nalézat různá řešení pro různé životní situace (problémy), individuální přístup k jednotlivým uživatelům a jejich životní situaci, komunikativnost, flexibilita, empatie

Náplň práce: pracovník samostatně zajišťuje v rámci individuálního plánu výchovnou a vzdělávací činnost zaměřenou na vytváření a rozšiřování dovedností a pracovních návyků uživatelů, včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti, posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců, ve své činnosti využívá specifické výchovné a vzdělávací metody. Ve spolupráci s uživatelem a popř. jeho opatrovníkem vyhodnocuje nepříznivou životní situaci uživatele a sestavuje individuální plán.

 

Přihlášky zasílejte na adresu homonai@mkl.cz do 15. 2. 2022.

 

Mgr. Dagmar Kučerová, ředitelka