Třetí věk » Předměty » Moderní dějiny 20. století

Moderní dějiny 20. století

Předmět pro studenty 4. a 5. ročníku.

 

Lektor:

Michal Pehr 

 

Anotace:

Předmět je zaměřen na obecné i české dějiny 20. století. Ve výkladu se lektor zaměří primárně na naše české dějiny a s tím jak světové dějiny ovlivňovaly naši zemi. Pozornost bude věnována i dějinám našeho města v tomto krátkém století (Eric Hobsbawm) v kontextu národních dějin. Součástí výuky bude také každý rok exkurze, která bude zaměřena na místa spojovaná s dějinami 20. století.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
 • délka přednášky: 2,5 hodiny
 • rozsah předmětu: 2 roky
 • maximální kapacita v jednotlivých ročnících: 33 studentů

 

Cena pro školní rok 2021/2022: 150 Kč / semestr

 


Stručný tematický plán pro jednotlivé ročníky:

4. ročník

 • Svět před první světovou válkou a Velká válka. Proč k ní došlo?
 • První světová válka
 • Mírový systém po první světové válce
 • První republika
 • Mnichov 1938
 • Druhá republika
 • Druhá světová válka
 • Třetí československá republika

 

Exkurze: Terezín

 

5. ročník

 • Únor 1948
 • Komunistické Československo I (1948–1953)
 • Komunistické Československo na cestě k reálnému socialismu (1953–1968)
 • Studená válka
 • Rozpad kolonií a proměna moderního světa
 • Pražské jaro 1968
 • Normalizace
 • Rozpad východního bloku

 

Exkurze: Praha - Parlament ČR, případně Pražský hrad či arcibiskupský palác.

 

Cena 150 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.