Třetí věk

Třetí věk

Projektem Třetí věk se rozumí vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního vzdělávání. Organizátorem je od jeho zahájení v roce 2006 Městská knihovna Louny. Projekt se snaží zvyšovat kvalitu života, zaměřuje se na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. Program využívající jinakosti jako principu rozvoje osobnosti přináší mimo jiné i nový princip dobrovolnictví, nejen ze strany lektorů, ale i frekventantů, kteří vykonávají dobrovolnickou práci pro knihovnu.