Třetí věk » Předměty » Němčina

Němčina

Předmět v letním semestru 2021/2022 není nabízen.


Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku rozdělený do úrovní.

 

Lektor/-ka:

jméno lektora/-ky bude upřesněno

 

Anotace:

Cílem je naučit se nejdůležitější slovíčka a fráze. Konverzace je součástí každé hodiny. Lektor vás naučí používat gramatiku a slovní zásobu v praxi. Kurz je zaměřen na nejběžnější situace, které vás mohou potkat v běžné komunikaci.

 

Časová dotace:

 • frekvence: 1x týdně
 • délka semináře: 60 minut (frekvence 1x týdně)
 • rozsah předmětu:
 • předmět napříč ročníky rozdělený do 2 úrovní podle počtu přihlášených studentů
 • úrovně: začátečníci, pokročilí
 • maximální kapacita v jednotlivých skupinách: 15 studentů

  


Stručný tematický plán pro jednotlivé úrovně:

začátečníci

 • němčinu se zde studenti učí od úplného začátku s učebnicí Němčina pro samouky a jazykové školy, kterou si studenti mohou zakoupit (v omezeném množství půjčit z fondu knihovny)
 • 2x měsíčně studenty čeká malá opakování formou ústní či písemné zkoušky
 • vždy na konci měsíce je veliké shrnutí probraného učiva

 

pokročilí

 • výuka probíhá podle učebnice Němčina pro samouky a jazykové školy
 • cílem je přehledné zvládnutí učiva s důrazem na využití v praxi
 • po dokončení každé lekce je krátké písemné opakování probrané látky, slovíčka se opakují průběžně
 • konverzace směřovaná na běžné životní situace, doplněné o aktuální události
 • rozšíření slovní zásoby nad rámec obsahu učebnice

 

Cena 600 Kč / semestr


Změna lektorky či hodinové dotace vyhrazena.