Třetí věk » Předměty » Zdeněk Sýkora v souvislostech

Zdeněk Sýkora v souvislostech

Předmět pro studenty 1. - 5. ročníku.

 

Lektorka:

Lenka Sýkorová

 

Anotace:

Cílem semináře, nově naplánovaného na čtyři semestry, je nejen představit malíře Zdeňka Sýkoru jako avantgardního umělce 20. století a objasnit souvislosti, které jsou klíčové pro interpretaci jeho díla, ale věnovat se podrobněji moderním uměleckým směrům a též lounské umělecké scéně.

V jednotlivých přednáškách postupně projdeme všechny etapy Sýkorovy tvorby v kontextu vývoje moderního umění. Představíme umělecké směry počátku 20. století (surrealismus, kubismus, impresionismus, fauvismus, konstruktivismus ad.) a osobnosti malířství, které Zdeňka Sýkoru ovlivnily v počátečních fázích jeho tvorby (Georges Braque, Paul Cézanne, Henri Matisse). Několik přednášek bude věnováno lounskému výtvarnému životu od třicátých let minulého století (Jaroslav Mařík, Jaroslav Janík, Kamil Linhart, Vladislav Mirvald, Jiří Urban) a poté i Sýkorovým uměleckým souputníkům na domácí i mezinárodní scéně od let šedesátých (Karel Malich, Jiří Kolář, François Morellet, Manfred Mohr), kdy Sýkora svými průkopnickými činy a originálními postupy získal světové uznání. Jednu přednášku věnujeme vzniku Galerie Benedikta Rejta a jejímu významu pro kulturní život v Lounech (Josef Hlaváček, Jan Sekera). V souvislosti s posledním obdobím liniových obrazů od let sedmdesátých upozorníme na umění abstraktní, konkrétní a počítačové a na umění využívající systém a náhodnost.

Součástí dvouletého cyklu budou také návštěvy výstav a komentované prohlídky.

 

Časová dotace:

  • frekvence: 1x měsíčně (4 přednášky za semestr)
  • délka přednášky: 2,5 hodiny
  • rozsah předmětu: 2 roky
  • maximální kapacita v ročníku: 33 studentů
  • rozvrh

 

Cena 150 Kč / semestr


Změna lektora či hodinové dotace vyhrazena.