Aktuality » Beseda s členy spolku Muzea Na Kočičáku

Beseda s členy spolku Muzea Na Kočičáku

Studenti Třetího věku Městské knihovny Louny v cyklu přednášek k tématům první republiky tentokrát besedovali o době těsně před zahájením druhé světové války. Na ní se v Lounech i v pohraničí připravovali budováním systému pevnůstek a opevnění proti útoku nacistického Německa. Toto téma se studenty přišli probrat předseda spolku Muzea Československých opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku Jiří Piramovský a člen spolku Jan Šíma.

Ti představili v krátkosti činnost spolku, který na sebe vzal mnoho úkolů. Jeho členové jednak opravují a udržují pevnůstky a jejich příslušenství v oblasti Muzea Na Kočičáku nad Chomutovem a v letních měsících provádějí zájemce po této oblasti.   Zároveň se se stejnou pečlivostí věnují i opravám a zpřístupnění lounských „řopíků“. V jejich programu je i přednášková činnost a popularizace poznatků o budování této důmyslné obrany. Stále bádají a upřesňují si informace týkající se stavby i využití opevnění. Pro děti pořádají příměstské tábory s branou náplní, ze kterých si děti odnáší mnoho informací z naší novodobé historie i vojenství.

Přednášející studentům představili stručnou historii rychlého budování ochrany našich hranic a zaměřili se ve vyprávění speciálně na tehdejší situaci v Lounech. Vyzdvihli úlohu stavitelů pocházejících z lounské stavitelské rodiny Hiekových – bratry Františka a Vilibalda – kteří stavěli řopíky lounské i chomutovské. Vyprávění byli přítomni i současní členové rodiny Hiekových, kteří poskytli mnoho materiálů, které pomohly chomutovskému spolku odhalit řadu informací a souvislostí.

Téma obrany našeho státu před nacistickým nebezpečím na konci třicátých let minulého století je velmi rozsáhlé a vzhledem k tomu, že spolek Muzea Na Kočičáku je velmi aktivní a neustále získává nové informace, nebylo možné celé téma obsáhnout v daném čase. Knihovna proto bude i nadále spolupracovat s nadšenci z tohoto spolku a připravuje na léto další přednášku, otevření lounského řopíku na výstavišti i branný den a to vše, jak pro lounské školy, i pro širokou veřejnost.

 

Jitka Andrlová, MKL