Aktuality » Děti kamarádí s knihovnou

Děti kamarádí s knihovnou

Prostory Městské knihovny Louny, nedostavěný chrám v Panenském Týnci i řada dalších více či měně zajímavých prostor se stala místem, kde byli žáci prvních tříd slavnostně přijímáni do stavu čtenářského. V letošním roce se tradičního „Pasování prvňáčků na čtenáře“ zúčastnilo přes 400 dětí.

Lounská knihovna dlouhodobě spolupracuje s místními školami i s těmi v regionu. V rámci celostátního projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ se snaží rozvíjet čtenářské návyky dětí už od nástupu do školy. Pravidelné návštěvy knihovny, účast ve výtvarných projektech či čtenářské deníčky „Škola naruby“ – to vše pomáhá budovat vztah dětí (i dospělých) ke čtení, knížkám a knihovně. Vyvrcholením jejich snažení je právě pasování se zábavným programem. V květnu i červnu se tak Dobroslav Sečtělý, rytíř řádu krásného slova, a jeho partnerka knihomolka Jolka setkávali s prvňáčky (mnohde i s jejich rodinnými příslušníky), aby ověřili čtenářské dovednosti dětí. Ty jim ochotně pomáhaly napravit neplechy, které s knihami natropil skřítek Zvídálek – přiřazovaly vytrhané obrázky k pohádkovým příběhům, pomohly s nejasnými písmenky u obrázků a především přečetly rozstříhané věty a vrátily je zpět do správné pohádky. Při některých úkolech zdatně soupeřily s dospěláky. Také letos prvňáčci prokázali, že si dovedou s písmenky i slovy poradit, proto mohli pokleknout před rytíře a být slavnostně pasováni na čtenáře. Někteří však museli slíbit, že budou přece jen pilněji každý den chvíli nahlas předčítat. Každý účastník si na památku na tento okamžik odnesl pasovací dekret, drobnou knížečku, záložku a dárkový poukaz na první průkaz do knihovny na rok zdarma. Zájemci obdrželi placku „Už jsem čtenář“. Součástí programu bylo také vyhodnocení projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Děti získaly originální knihu vytvořenou pro tuto akci. Současně majitelé nejzajímavějších čtenářských deníčků „Škola naruby“ dostali knížky, časopisy či různé drobnosti. Velké poděkování za jejich poskytnutí patří – nakladatelství Host, Knihcentrum.cz, knižnímu velkoobchodu OPA a Czech News Center.

Všechna pasovací místa spojovali nejen prvňáčci, ale také milá atmosféra, úsměvy, překvapení i nadšení. To vše knihovnicím a knihovníkům ukázalo, že jejich vynaložené úsilí stálo za to. A noví majitelé čtenářských průkazek potvrzují, že knihovna je opravdu jejich kamarádka.

 

Jana Hrbková, Městská knihovna Louny

více informací – hrbkova@mkl.cz

 

Fotogalerie