Aktuality » DRUHÝ VĚK

DRUHÝ VĚK

Městská knihovna Louny vstupujeme do blížícího se školního roku s revoluční vzdělávací novinkou! Vedle projektu Třetí věk rozjíždí projekt Druhý věk! Ten je určený pro lidi v produktivním věku, kteří mohou navštěvovat programy pouze ve volném, večerním čase.

MKL řadu let působí v oblasti profesního vzdělávání, především zaměstnanců v kultuře, a to v rámci Drsného Severu (SKIP – profesní komora – Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Se vzděláváním má dlouholeté zkušenosti, navíc mnozí zaměstnanci mají pedagogické vzdělání vysokoškolské úrovně.

Školní rok 2023/2024 bude tedy prvním rokem Druhého věku! Knihovna nabídne pilotně 4 předměty a představí 4 lektory. Čtyřka byla symbolickým číslem i ve Třetím věku (první školní rok v roce 2006 začínal stejně).

Pro zájemce se otevře předmět výtvarný ateliér, toho se ujme Jitka Andrlová. Ateliér nabídne možnost svobodné tvorby pod vedením zkušené lektorky – výtvarnice a pedagožky. Jitka Andrlová bude lektorkou i dalšího předmětu tajemství Loun, na základě materiálu, který Jitka Andrlová vytvořila v rámci projektu Tajemství Loun první republiky, propojí historii Loun se současností. Film bude společným seminářem Kateřiny Suché a Dagmar Kučerové, které se rozhodly pro tandemové vyučování s prvky osobnostně sociálního rozvoje. Film hraný, dokumentární, současný, tříbení pohledů a rozborové semináře. Novou sborovnu doplní lektor Martin Vaňo, který přináší neotřelý pohled na umělou inteligenci.

Druhý věk mohou zájemci navštěvovat každé pondělí od 17.30 do 19.30, v každém semestru proběhnou 4 semináře daného předmětu. Podmínkou je platná registrace do knihovny, poplatek za předmět a semestr činí 450 Kč. Zájemci nemusí navštěvovat všechny předměty. Prioritně je projekt určen lidem produktivního věku, tedy těm, kteří ukončili vzdělání středoškolské či vysokoškolské, a chodí do zaměstnání. Jiné podmínky nejsou, studenti nebudou konat přijímací řízení, nebudou absolvovat testy. Nicméně pro získání diplomu je nutná nadpoloviční docházka do jednotlivých předmětů.

Zápis proběhne od 1. do 20. září buď prostřednictvím elektronického formuláře, nebo přímo v knihovně. Samotná výuka odstartuje 2. října.

Veškeré informace najdou zájemci na www.mkl.cz/2v a sociálních sítích. Ptát se mohou prostřednictvím e-mailu na kunc@mkl.cz (Ondřej Kunc) nebo homonai@mkl.cz (Karolína Homonai).

 

Dagmar Kučerová, ředitelka