Aktuality » Hledáme kolegu / kolegyni

Hledáme kolegu / kolegyni

 

Městská knihovna Louny vypisuje výběrové řízení na pozici


Sociální pracovník/pracovnice 0,5 úvazku

 

Přihláška k výběrovému řízení musí být podána do 15. 4. 2023 obsahovat profesní životopis a motivační dopis.

 

Místo výkonu práce: Mírové náměstí 1, SNP 2206, 440 01 Louny

Datum nástupu: 1. 5. 2023

Druh služby: Sociálně terapeutická dílna

Forma služby: ambulantní

Úvazek: poloviční pracovní úvazek

Pracovní doba: pružná

Nabízíme:

  • dovolená + pracovní volno
  • příspěvek na stravování
  • vzdělávání v rámci prohlubování kvalifikace
  • stabilní a profesionální zázemí
  • přátelský kolektiv

 

Požadavky: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. „o sociálních službách“, (ve znění pozdějších předpisů)

Ostatní předpoklady: schopnost práce v týmu, odpovědnost, citlivost k problémům druhých, diskrétnost, schopnost nalézat různá řešení pro různé životní situace (problémy), individuální přístup k jednotlivým uživatelům a jejich životní situaci, komunikativnost, flexibilita, empatie

Náplň práce: pracovník samostatně zajišťuje v rámci individuálního plánu výchovnou a vzdělávací činnost zaměřenou na vytváření a rozšiřování dovedností a pracovních návyků uživatelů, včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti, posilování dalšího rozvoje a fixace zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců, ve své činnosti využívá specifické výchovné a vzdělávací metody. Ve spolupráci s uživatelem a popř. jeho opatrovníkem vyhodnocuje nepříznivou životní situaci uživatele a sestavuje individuální plán.

Informace písemně na adrese kucerova@mkl.cz