Aktuality » Jiří Jedlička (1921-2010)

Jiří Jedlička (1921-2010)

30. června 2021 uplynulo 100 let od narození Jiřího Jedličky, který byl v letech 1948-1981 ředitelem lounské knihovny. Pod jeho vedením začala knihovna vzkvétat a stala se kulturní oázou v Lounech.

Jiří Jedlička uchránil jedinečný knižní fond z 1. poloviny 20. století, založil v knihovně hudební oddělení, pořádal hudební večery, obnovil dětské oddělení, navázal na tradici besed se spisovateli, pořádal přednášky, založil bibliograficko-informační středisko, vybudoval mimořádný knižní fond, začal s publikační činností knihovny. V roce 1951 převzala knihovna metodickou péči o vesnické knihovny regionu, s kterými navázal spolupráci. V roce 1977 otevřel pobočku knihovny na Luně. V roce 1979 se zasloužil o přestěhování knihovny do nových prostor Kulturního domu.

V roce 1981 byl jeho zásluhou Ministerstvem kultury knihovně na šest let propůjčen titul Vzorná okresní knihovna.

V roce 2010, krátce před svou smrtí, se jako čestný host zúčastnil slavnostního otevření knihovny v nových prostorách na Mírovém náměstí (viz foto).

 

Ilona Konířová