Aktuality » Knihovna - věc veřejná

Knihovna - věc veřejná

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR
a Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem
vás srdečně zvou na veřejnou panelovou diskuzi

Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit?

Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet?
V čem by se měly změnit?
Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces
proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.
Moderátor diskuze: předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha
RNDr. Tomáš Řehák
Akce se uskuteční u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se stým výročím
vydání 1. knihovního zákona z roku 1919. Projekt je podpořen dotačním programem MK ČR Knihovna 21. století.