Aktuality » Knihovny dětem

Knihovny dětem

Knihovna, knihovnice a knihovníci, děti, knížky a prima nálada – tak by se dala popsat Medzinárodná prehlieadka knižničných podujatí pre děti a mládež v Popradě. Akci organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešově.

Knihovníci pracující s dětmi jsou přátelská a soudržná skupina lidí. Rádi se podělí s kolegy o své nápady a inspirují ostatní tím, co u nich funguje. To je také cílem nejen výše zmíněné přehlídky. Proto se jedenkrát za rok v Čechách i na Slovensku pořádá soutěžní přehlídka knihovnických besed pro děti (v dubnu 2018 ji v ČR hostila Městská knihovna Louny). Každý rok je jiné téma i věková kategorie dětí, pro kterou je akce určena. Jednou za pět let, jako v letošním roce, se sejdou vítězové národních přehlídek, aby dalším knihovníkům ukázali výsledky své práce. Letos byla milou hostitelkou mezinárodní přehlídky Podtatranská knižnica v Popradě. Mezi vystupujícími knihovníky měla svou zástupkyni i Městská knihovna Louny. Knihovnu reprezentovala Jana Hrbková, vítězka celostátní přehlídky OKnA 2017. Z Uherského Hradiště si tenkrát přivezla hlavní cenu i cenu diváků za svůj program „Už mě nechte být“. Všechna vystoupení byla zajímavá, semináře inspirativní a slovenští organizátoři maximálně pohostinní. Takovéto cesty jsou přínosné nejen získanými zkušenostmi, ale také upozorněním na naši práci v zahraniční.

Díky novým kontaktům lounská knihovna věří, že se jí podaří navázat mezinárodní spolupráci s kolegy ze Slovenska. Je jen dobře, že společný zájem o děti, dětské čtenářství a práci s knihou české a slovenské knihovníky stále spojuje, i když již nežijí ve společném státě.

 

Jana Hrbková, Městská knihovna Louny