Aktuality » Křesla pro hosty Helenu Smolovou a Vladimíra A. Honse

Křesla pro hosty Helenu Smolovou a Vladimíra A. Honse

Křesla pro hosty tentokrát s paní farářkou Helenou Smolovou a členem rady starších Vladimírem Antonínem Honsem z Československé církve husitské se uskutečnila 9. prosince 2022 v Městské knihovně Louny.

Takto nazvaný cyklus besed pokračoval už svým druhým dílem. Studenti Třetího věku na ně zvou odborníky, shromažďují informace a diskutují o dění a době první republiky v Lounech. Paní farářka Smolová ve svém vystoupení vysvětlila důvody vzniku nové církve v nově vzniklé republice i velký zájem lounských věřících o vstup do jejích řad ve 20. letech minulého století.

Část přednášky byla věnována výstavbě moderního kostela, na níž se podílely jak profesionální stavební firmy (mimo jiné firma Františka Hiekeho z Loun), tak mnoho dobrovolníků. Mluvila i o lounské reformační tradici a úctě její církve vůči českým velikánům – Mistru Janu Husovi i Janu Amosi Komenskému. V závěru besedy si studenti mohli prohlédnout i kroniku lounského sboru, fotografie z doby výstavby kostela nebo fotografie prvních duchovních. Besedu paní farářka zakončila symbolickým přípitkem se studenty.

Besedy na další témata doby první republiky v Lounech jsou součástí dlouhodobého projektu MKL a budou pokračovat i v novém roce.

 

Jitka Andrlová, MKL