Aktuality » Křesla pro hosty v lounské sokolovně

Křesla pro hosty v lounské sokolovně

Dne 14. dubna 2023 studenti Třetího věku přijali pozvání lounských Sokolů a v rámci cyklu besed Křesla pro hosty, který je součástí projektu Tajemství Loun první republiky, navštívili lounskou sokolovnu. Představitelé lounského Sokola – starosta Květoslav Razím, náčelnice lounského Sokola a župy Sladkovského Jaroslava Sádovská, vzdělavatelka jednoty Ludmila Myšáková a Sokol Jan Šíma celou událost pečlivě připravili a celé události dali velmi důstojný charakter.

Při besedě samotné byli hlavními řečníky starosta Květoslav Razím, který seznámil přítomné s dějinami lounského Sokola od jeho počátků až do současnosti. Druhým vystupujícím byl Jan Šíma, který se věnoval dějinám Sokolů obecně. O současnosti a činnosti Sokola v Lounech poté hovořila náčelnice Jaroslava Sádovská, která nechala studenty nahlédnout do kronik nedávné minulosti i přítomnosti. Po budově sokolovny provedla návštěvníky Ludmila Myšáková a podala řadu doplňujících informací k historickým fotografiím a tablům na stěnách.

Sokolská organizace u svých členů rozvíjela a rozvíjí nejen pohybové schopnosti a zdatnost, ale klade důraz na spolupráci, vlastenectví a rozvoj morálních kvalit. Členové tohoto spolku v každé době dokazovali svou připravenost přinášet pro společné cíle a budoucnost velké oběti. Ať už to bylo ve dvacátých letech, kdy budovali v Lounech letní cvičiště pro slety i kulturní události (v letech 1922 – 1927 společně odpracovali neuvěřitelných 80 tisíc hodin dobrovolnické práce), tak v době druhé světové války, kdy dokázali s odvahou vstoupit do odboje. V letech válečných bylo v Čechách postupně zajato na 12 tisíc představitelů a členů Sokola. Zhruba 1300 z nich zaplatilo obětí největší – vlastním životem.

Sokolové v této době připravují další Sokolský slet. Nácvik jednotlivých skladeb začne již v září tohoto roku. Jednota se těší, že v souvislosti se sletem přivítají ve svých řadách nové členy toužící po pravidelném pohybu, pospolitosti a kamarádství.  Setkání studentů Třetího věku se Sokoly bylo natolik přátelské a povzbudivé, že na místě okamžitě vznikaly plány na další spolupráci.

 

Jitka Andrlová, MKL