Aktuality » Literární soutěž "Náš Jaroslav Vrchlický"

Literární soutěž "Náš Jaroslav Vrchlický"

 

Kulturní komise RM Loun a Spolek rodáků a přátel města Loun a okolí

vyhlašují literární soutěž

"Náš Jaroslav Vrchlický"

Cílem je, v duchu zásad kulturní komise i spolku, připomenout důstojným způsobem 170.výročí narození lounského rodáka Emila Jakuba Frídy – Jaroslava Vrchlického, Čestného občana města, a tak zároveň podnítit hrdost Lounských k jednomu z nejvýznamnějších literátů své doby.

Podmínky a průběh soutěže: Každý z účastníků může do soutěže zaslat nejvýše dvě vlastní práce z literárního druhu "poezie" a jen jednu vlastní práci z literárního druhu "próza". Rozsah prací, v nichž se jakýmkoli způsobem odrazí vztah vůči Jaroslavu Vrchlickému, není omezen. Slohový útvar je volný. Zaslané práce se nevracejí.

U každé práce musí být čitelně uvedeno: literární druh a kategorie, jméno a příjmení autora, adresa a kontakt (telefon, e-mail), u kategorie I., II., III. je možno odevzdat práce samostatně nebo prostřednictvím školy s uvedením jména a spojení na pověřeného pedagoga (časové rozvržení soutěže bylo vybráno s ohledem k volnějšímu prostoru po přijímacím řízení na SŠ a VŠ).

 

Práce je třeba zaslat v elektronické či tištěné podobě nebo předat osobně ve formátu max. A4 (i více stran) nejpozději do 14.července 2023 na adresu:

Bc. Anna Fekešová
tajemnice Kulturní komise RM
e-mail: a.fekesova@mulouny.cz
Městský úřad Louny
Mírové náměstí 35
44001 Louny


Soutěžní kategorie:

  • I. kategorie – žáci 1.stupně ZŠ 
  • II. kategorie – žáci 2.stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • III. kategorie – žáci SŠ, SOU a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
  • IV. kategorie – dospělí

 

Vyhodnocení soutěže: Přijatá literární díla posoudí odborná porota složená z aprobovaných pedagogů ZŠ, SŠ a zástupců z řad překladatelů. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci programu Večera města Loun na podzim 2023 a vše bude následně zveřejněno prostřednictvím stránek MÚ.