Aktuality » MKL k mimořádnému opatření vlády ČR

MKL k mimořádnému opatření vlády ČR

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

Městská knihovna Louny v souladu s mimořádným opatřením vlády ČR, vydaném Ministerstvem zdravotnictví č. j. MZDR 10666/2020-1/MINKAN, kterým se s účinností od 10. března 2020 od 18:00 hodin zakazují divadelní, hudební, filmová a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky a veletrhy, a to jak soukromé, tak veřejné s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, ruší nebo odkládá veškeré své veřejné akce, na něž se toto opatření vztahuje, a to do odvolání.

Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s šířením onemocnění novým typem coronaviru budou akce menšího charakteru řešeny individuálně nebo odloženy a veřejnost o nich bude řádně informována na webu knihovny a dalších informačních kanálech.

V souladu s mimořádným opatřením vlády jsou do odvolání zrušeny besedy a lekce pro základní a střední školy. Besedy pro mateřské školy zůstávají v platnosti.

Uvedená opatření se mohou změnit.

Prosíme všechny čtenáře a návštěvníky knihovny, kdo trpí jakýmkoliv respiračním onemocněním, příp. se vrátili z rizikových oblastí, byla jim nařízena karanténa, setkali se s někým, kdo by mohl být nemocný s COVID-19 apod., aby byli ohleduplní a návštěvu knihovny odložili na vhodnější dobu.

Knihovna na žádost zaslanou na e-mail mkl@mkl.cz odloží rezervace a prodlouží výpůjčky dle individuální domluvy (max. o 30 dnů, i opakovaně). Mimořádné prodloužení se týká i titulů, které dosáhly maximální výpůjční lhůty, příp. je na ně rezervace – tato možnost je nabízena zejména čtenářům v karanténě nebo těm, kteří jsou reálně ohroženi coronavirem, a nechtějí se vystavit riziku nákazy. Upozorňujeme zároveň, že již vzniklé sankce budou vypořádány dle knihovního řádu (zprostit povinnosti zaplatit zpozdné lze jen po prokázání nezaviněného prodlení).

On-line služby MKL budou přístupné.

V případě Vašich dotazů piště na mkl@mkl.cz.