Aktuality » Obnovený provoz knihovny od 4.5.

Obnovený provoz knihovny od 4.5.

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

v souladu s nařízením vlády z 23. 4. 2020 byly některé knihovnické služby obnoveny od 27. 4. Vzhledem k naplánované práci (malování, vnitřní revize fondu, změny v prostorovém uspořádání knihovny) a rovněž k nekompletním metodickým pokynům MK ČR a po dohodě se zřizovatelem pouze prostřednictvím výdejového okénka a provizorního místa před knihovnou pro vracení knih.

 

OD PONDĚLÍ 4. 5. 2020 BUDE KNIHOVNA ZNOVU OTEVŘENA, PROZATÍM V OMEZENÉM REŽIMU.

 

Provoz bude vypadat následovně:

 


OTEVÍRACÍ DOBA

 

 • pondělí – pátek: 9:00 – 16:00 pro všechny skupiny obyvatelstva bez omezení
 • sobota, neděle, státní svátky: zavřeno

 


PODMÍNKY PRO ČTENÁŘE

 

 • vstup povolen pouze s rouškou nebo zakrytými ústy a nosem
 • čtenáři budou do jednotlivých oddělení vpuštěni v omezeném počtu
 • čtenáři dbají bezpečných rozestupů (2 metry) a hygienických doporučení
 • čtenáři dbají pokynů informační služby ve vestibulu knihovny
 • při vstupu do půjčoven jsou čtenáři povinni nosit ochranné rukavice nebo podstoupit aplikaci dezinfekce na ruce
 • čtenáři neprodleně opustí knihovnu po odbavení

 


OTEVŘENÁ ODDĚLENÍ A DOSTUPNÉ SLUŽBY

 

 • vracení knih ve vestibulu knihovny
 • oddělení beletrie – pouze absenční výpůjčky
 • oddělení naučné literatury – pouze absenční výpůjčky
 • dětské oddělení (mimo dětskou studovnu a dětskou lehárnu) – pouze absenční výpůjčky
 • hudební oddělení – pouze absenční výpůjčky
 • studovna – pouze služby registrační, reprografické (kopírování, tisk, skenování), absenční výpůjčky

 


ZAVŘENÁ ODDĚLENÍ, PROVOZY A NEDOSTUPNÉ SLUŽBY

 

 • oddělení studovny a čítárny pro dospělé, tzv. veřejný internet
 • oddělení dětské studovny, dětská lehárna
 • Klub(ovna) Luna
 • kavárna Jeroným
 • Café Park v Park Louny (mimo výdejní okénko)
 • toalety ve všech provozech knihovny
 • veřejné toalety v Hilbertově ulici

 


CO SE DĚJE S VRÁCENÝMI DOKUMENTY?

 

 • všechny vrácené dokumenty budou umístěny do povinné karantény nebo ošetřeny ozonovou dezinfekcí, teprve poté budou umístěny zpět do volného výběru
 • povinná karanténa dokumentů probíhá v oddělené a uzavřené místnosti po dobu 5 dnů
 • ozonová dezinfekce probíhá v uzavřené místnosti prostřednictvím generátoru ozonu (Děkujeme Městské policii Louny za zapůjčení generátoru ozonu.)

 


JAK SI VYPŮJČIT?

 

 • čtenáři mohou využít pouze absenčních výpůjček (dokumenty si odnesou s sebou domů)
 • čtenáři mohou vybírat ve všech odděleních knihovny dle podmínek viz výše
 • výpůjčky z dětského a hudebního oddělení budou čtenářům načteny v oddělení naučné literatury
 • čtenáři si mohou vyzvednout připravené rezervace
 • čtenáři si mohou dokumenty objednat prostřednictvím služby Objednávka knih vyplněním formuláře minimálně 48 hodin dopředu (www.mkl.cz/objednavka-knih), objednané dokumenty si vyzvednou v oddělení naučné literatury

 


DOKDY JSOU DOKUMENTY PRODLOUŽENÉ?

 

 • všechny výpůjčky byly během povinné uzavírky knihovny prodlouženy do 13. 5.
 • zpozdné bylo všem čtenářům do tohoto data pozastaveno

 

 

Tato opatření platí do ukončení nouzového stavu 17. 5. 2020. Aktuální informace týkající se provozu MKL sledujte na webových stránkách a sociálních sítích.

Děkujeme za dodržování přijatých opatření.

 

Vaše knihovna