Aktuality » Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2021

Ocenění pro nejlepší knihovny roku 2021

Dnes 14. října 2021 předal ministr kultury Lubomír Zaorálek v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2021“. Knihovnou roku 2021 v kategorii „základní knihovna“ se stala Obecní knihovna ve Statenicích ze Středočeského kraje. Zvláštní ocenění získaly Místní knihovna v Číměři z kraje Vysočina a Veřejná knihovna Slivenec z Hlavního města Prahy.

Hlavní cenu v kategorii „informační počin“ získala Knihovna Jiřího Mahena v Brně za projekt Knihovna na Křižovatce a jeho mimořádný přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb cestou partnerství, inovací a ekonomického modelu vícezdrojového financování. Zvláštní ocenění v této kategorii získal projekt Národní knihovny ČR Zpřístupnění digitálních knihoven v době pandemie COVID 19.

Ocenění „Městská knihovna roku 2021“, které uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Svaz měst a obcí ČR, získala Městská knihovna v Semilech z Libereckého kraje. Na druhém místě se umístila Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, na třetím místě byla Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Zvláštní cenu obdržela Knihovna města Ostravy. Ceny předal předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků Roman Giebisch a místopředseda Svazu měst a obcí Vlastimil Picek.

Ocenění Kamarádka knihovna pro nejlepší dětské knihovny obdržely Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm.

Facebook: https://www.facebook.com/narodni.knihovna/videos/1572657369768243

 

Cenu SKIP MARK 2021 pro mladého knihovníka získal Tomáš Pavelka, starosta obce Mořice.

Tomáš Pavelka byl navržen na ocenění za mimořádný přínos oboru, a to aktivní podporu knihoven v malých obcích, za skloubení práce starosty, knihovníka a studenta a také za série tříletých celorepublikových stáží organizovaných Sdružením místních samospráv pod názvem "JAK NASTARTOVAT OBECNÍ KNIHOVNU?" a KNIHOVNA V OBCI. Tomáš Pavelka je hlavním iniciátorem spolupráce a propojování státní samosprávy a knihoven, jeho působení ve Sdružení místních samospráv je pro šíření dobrého jména a chápání místa knihoven v obcích jedinečné a velmi důležité pro další rozvoj knihoven v malých obcích.

Tomáš Pavelka o své knihovně často referoval na různých seminářích na okresní i krajské úrovni. od roku 2019 Tomáš Pavelka reprezentuje SKIP v krajské komisi soutěže Vesnice roku. S dalšími roky se jeho energie přelila i do samosprávy, kde kandidoval do obecního zastupitelstva, ale nikdy neopomněl poukazovat na knihovnu a její význam pro život obce. Nejen, že stále kreativně přidával další služby (např. letos začínají organizovat kroužek práce s robotickými stavebnicemi), ale uvědomil si, že je třeba posílit marketing obecních knihoven zdola, tj." vzdělávat starosty". Ve spolupráci se Sdružením místních samospráv vymyslel a připravil projekt stáží v knihovnách - workshopů pro starosty a pracovníky samosprávy přímo ve vzorových knihovnách. Lidé, kteří tam přednášejí, patří ke špičkám českého knihovnictví. Jako nejmladší starosta v republice přistupuje k řízení obce moderním způsobem. Jednou z věcí, se kterou přišel, je vytvoření Komise rozvoje obce, která zahrnuje mimo představitele obce i architekta, zahradního architekta a knihovníka.