Aktuality » Panel mládeže

Panel mládeže

Panel mládeže vzniká na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako nový poradní orgán a bude složen výhradně ze zástupců mladých lidí ve věku 15–26 let. Cílem nově vznikajícího týmu mladých lidí je umožnit jim spolurozhodovat o skutečnostech, které se jich bezprostředně týkají. Věříme totiž, že při řešení problematiky mládeže by měla mít hlavní slovo samotná mládež. Chceme znát výzvy, kterým různé skupiny mladých lidí čelí, a jejich názory a podněty na možná řešení.

Na webu najdete bližší informace o Panelu mládeže a způsobu přihlášení:

 

WEB: https://www.msmt.cz/mladez/stante-se-clenem-panelu-mladeze-a-budte-hlasem-mladeze-ktery

FB: https://www.facebook.com/photo/?fbid=672012225121578&set=a.510771241245678

IG: https://www.instagram.com/p/C1roLM-NMKR/?img_index=1

TH: https://www.threads.net/@msmtcr/post/C1rovXuMn-S/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D