Aktuality » PF 2023

PF 2023

Městská knihovna Louny vítá nový rok 2023 přáním, na kterém je technikou akvarelu zachycena budova knihovny s ozdobeným vánočním stromem. Akvarel speciálně pro letošní PF knihovny namalovala paní Ludmila Růžičková.

Paní Ludmila Růžičková je nadšenou malířkou a výtvarnicí již od svého dětství. Na lounském gymnáziu studovala u pana profesora Vladislava Mirvalda a v 70. letech navštěvovala i výtvarný kroužek světoznámého lounského malíře Zdeňka Sýkory.

Její profesí se nakonec nestalo výtvarné umění – vybrala si dráhu učitelky biologie a chemie. V tom jí byl vzorem její tatínek, profesor lounského gymnázia PaeDr. Václav Šnobl. Jeho studenti na něj dodnes s láskou vzpomínají jako na odborníka, který je hodně naučil a dokázal být přísný, pokud to situace vyžadovala. Zároveň byl ale velmi laskavý a jako třídní učitel měl ke svým studentům otcovský přistup. Tehdejší kolegové vzpomínají na jeho nadšení pro chemii i suchý anglický humor, kterým jim dokázal zpříjemnit dlouhé a náročné klasifikační porady.

Malování paní Ludmile i v dospělosti chybělo, a proto se k němu vrátila nejprve v Ateliéru knihovny, který před 16 lety vznikl v MKL pod vedením Jitky Andrlové. Nyní se věnuje malbě v projektu Třetí věk v předmětu Kresba, malba, keramika, který vede Jana Marešová. Kromě toho prošla i kurzy Kreslení pravou hemisférou u paní Dany Stříbrské v prostoru Čajovny u Sv. Mikuláše, kde se zúčastnila několika výstav.

Paní Ludmila nám o svých malbách a potřebě pomáhat řekla: „Obrazy jsem vystavovala a prodávala opakovaně i v Chomutově na výstavě sdružení Roska Chomutov. Výtěžek z těchto prodejů byl věnován ve prospěch lidí postižených roztroušenou sklerózou. Na počátku ukrajinské krize jsem se rozhodla přispět výtěžkem ze své práce na konto pro humanitární pomoc. Připojili se ke mně i další žáci kurzů paní Stříbrské i paní učitelka Jana Timrová s dětmi z lounské ZUŠ a po společné prodejní výstavě jsme odevzdali na konto Člověka v tísni 8 tisíc korun.“

Paní Ludmila se příležitostně věnuje náročné technice akvarelu i jako učitelka. Letos v srpnu při setkání nazvaném Mirvaldova Obora, které se koná k uctění památky lounského malíře a pedagoga Vladislava Mirvalda, se věnovala dětem v kreativních dílně malby v plenéru. Vladimír Mirvald je pro ni stále velkou inspirací. „Když jsme malovali v horkém letním dnu krajinu podél Ohře, jako by tam byl s námi přítomen.“

Paní Ludmile děkujeme za její krásné malby a jsme rádi, že můžeme v knihovně společně tvořit.

 

Jitka Andrlová, MKL