Aktuality » Přechod MKL na knihovní systém Tritius

Přechod MKL na knihovní systém Tritius

Městská knihovna Louny (MKL) v pondělí 14. prosince 2020 přechází na knihovní systém Tritius – katalogizační informační systém nové generace, který podporuje Koncepci rozvoje knihoven v České republice a je nástupcem knihovního systému Clavius. Ten MKL používala od roku 2001.

Tritius je celý webový, proto lépe podporuje digitální prostředí a umožňuje snadnější a hlubší propojení s dalšími systémy a zdroji. Systém je bezpečný, protože používá šifrovaný protokol HTTPS, dodržuje všechny mezinárodní formáty, normy a pravidla, díky kompletnímu webovému rozhraní usnadní mobilitu služeb knihovny a dovolí využívat knihovnické části odkudkoli a kdykoliv. Proto ho chce knihovna využít při pořádání kulturních akcí knihovny a v rámci regionální činnosti. MKL jako pověřená knihovna chce tímto přechodem také vyřešit automatizaci našeho regionu.

Uživatelé mohou od pondělí využívat nový „Katalog Tritius“, který naleznou na webových stránkách knihovny (www.mkl.cz). Tento katalog je přehledný a rychlý s responzivním designem (optimalizován pro mobilní zařízení) a může přilákat do knihovny nové čtenáře mladší generace. Umožní jim sdílet zážitky z četby na sociálních sítích, komunikovat lépe s knihovnou a v neposlední řadě umožní nabídnout nové služby, jako je půjčování elektronických knih.

Některé z funkcí on-line katalogu jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům (např. rezervace, prodloužení výpůjček, diskuse apod.). Do čtenářského konta se přihlásí vpravo nahoře v hlavním menu on-line katalogu zadáním čísla průkazky a hesla (prvních šest znaků rodného čísla).

Nově mají čtenáři možnost objednat si požadovaný dokument dvěma způsoby. Vypůjčenou knihu si mohou rezervovat, jako to bylo doposud. Novinkou je „Odložení knihy z poličky nebo ze skladu“. Knihu si najdou ve vyhledavači. Obě možnosti se zobrazí po stisknutí tlačítka "Získej". Pokud je u dokumentu „Vypůjčené“, proběhne rezervace, pokud „Dostupné“, dokument čtenáři knihovník odloží z regálu, připraví k vyzvednutí a zašle informační e-mail. Tato nová funkce nahradí systém „Objednávka knih“, kde si přes formulář na webových stránkách knihovny mohli čtenáři objednat dostupné dokumenty. Přes čtenářské konto si mohou také prodloužit výpůjčky a podívat se na historii svého půjčování.

Přechod na nový knihovnický systém byl finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK).

 

Ilona Konířová, MLK, e-mail: konirova@mkl.cz