Aktuality » První Burza psychosociálních služeb v Lounech

První Burza psychosociálních služeb v Lounech

Dne 27. 2. 2018 se v prostorách Městské knihovny Louny uskutečnila Burza psychosociálních služeb v Lounech. Burzu pořádala lokální síťařka pro ORP Louny Bc. Monika Křenková, z projektu Ministerstva práce a sociálních věcí “Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“. Na burze se 12 psychosociálních služeb prezentovalo pracovníkům mateřských, základních a středních škol. Cílem setkání bylo získání přehledu o dostupných službách, které by školní pracovníci využili při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, na něž se projekt zaměřuje. Jednotlivé organizace představili školám své služby a nastínily jim možnosti spolupráce. Školy tak měly možnost poznat dostupné služby v lokalitě, získat potřebné informace, kontakty a nastartovat vzájemnou spolupráci.

Burza psychosociálních služeb je jedním z dílčích kroků strategie lokální síťařky s názvem Dostupná síť psychosociálních služeb pro děti a jejich rodiny v ORP Louny. V rámci této strategie se síťařka snaží propojit síť služeb pro rodiny a děti tak, aby pro ně služby byly dostupné a vzájemně propojené, a aby dokázaly co nejefektivněji spolupracovat na případech ohrožených rodin s dětmi.

Burzy se účastnily následující organizace: Sociálně-terapeutická dílna Jeroným, Klub(ovna) Luna, Vavřinec, z. s., Romano jasnica, Spirála – Intervenční centrum, Spirála – centrum krizové intervence, Poradna pro integraci, Centrum služeb pro zdravotně postižené, Středisko výchovné péče Slaný, Náhradní rodiny Ústeckého kraje, Most k naději.

 

Monika Křenková