Aktuality » Recykluj mobil bezpečně a ekologicky

Recykluj mobil bezpečně a ekologicky

V dnešní době se mobilní telefony staly nedílnou součástí našeho života. Používáme je ke komunikaci, zábavě, práci i vzdělávání. Průměrná životnost mobilu je ale jen okolo 2-3 let. Poté se staré telefony hromadí v šuplících nebo se vyhazují do běžného odpadu. To je ale velká chyba!

Proč recyklovat mobil? Staré mobily obsahují řadu nebezpečných látek, jako je rtuť, kadmium a olovo. Pokud se vyhodí do běžného odpadu, mohou tyto látky znečišťovat životní prostředí a ohrožovat zdraví lidí. Recyklace mobilů umožňuje znovu využít cenné suroviny, jako je zlato, stříbro a měď. To pomáhá šetřit přírodní zdroje a snižuje dopad těžby na životní prostředí. Recyklace mobilů podporuje sociální zodpovědnost. V rozvojových zemích existují firmy, které se specializují na recyklaci elektroniky. Zaměstnávají znevýhodněné osoby a zajišťují jim důstojnou práci a spravedlivé mzdy.

Jak recyklovat mobil bezpečně a ekologicky? V průběhu měsíce března se můžete zapojit do kampaně „Recykluj mobil bezpečně a ekologicky“, jejímž partnerem se stala Městská knihovna Louny. Mobilní telefony můžete nosit během běžné otevírací doby knihovny do oddělení naučné literatury.

Před odevzdáním mobilu k recyklaci je důležité vymazat všechna data z jeho paměti. Tím se zabrání zneužití vašich osobních údajů.

 

Ondřej Kunc, MKL