Aktuality » Setkání generací nad projektem „Osobnosti Lounska“

Setkání generací nad projektem „Osobnosti Lounska“

V samotném závěru školního roku a zároveň studia na základní škole přišla do MKL skupina žáků deváté třídy ZŠ Školní v Lounech pod vedením učitelky českého jazyka Aleny Zákutné.

Každý ze žáků si v rámci projektu vybral významnou osobnost z Loun a okolí. Při této práci si všichni natrénovali mnoho dovedností, které vzápětí využijí při dalším studiu na vyšších typech škol. Učitelka Alena Zákutná má dlouholeté zkušenosti s výukou žáků v souvislostech velkých projektů: "Každý si měl za úkol přečíst knihu, kterou daná osobnost napsala, nebo byla o ní. Žáci sestavili počítačovou prezentaci, jejíž součástí byl stručný přehled díla a významu dané osobnosti, ale i její osobní život a její provázanost s regionem a obrazová dokumentace. Práce pokračovala prezentacemi jednotlivých osobností jak v rámci vyučovacích hodin v přímo ve třídě, zároveň ji žáci přestavili i mladším spolužákům na ZŠ Školní. Každý ze zúčastněných měl také povinnost zamyslet se nad tím, kdo je vlastně osobnost."

Knihovnice Jitka Andrlová o projektu řekla: "Deváťáci zahájili práci na projektu při knihovnické lekci o lounských osobnostech v listopadu loňského roku. Měla jsem možnost poskytnout první informace, ukázat literaturu a zdroje naší knihovny k výběru osobností. V zadání bylo hledat nejprve v knihách, slovnících a dalších publikacích a internet využívat až jako poslední instanci.  Společně jsme se zamýšleli nad tím, kdo je osobnost a jak se takovou osobností v životě stát. Velmi oceňuji, do jaké hloubky dokázali žáci zpracovat téma po stránce informační. Velký přínos projektu vidím zároveň i v postřezích dospívajících, které se týkaly osobní vazby jednotlivých osobností k našemu kraji, a tím že se tato vazba tvoří přirozeně i u nich. Jsem velmi ráda, že studenti nám přišli celý projekt i osobně přestavit a přednést."

Závěrečná prezentace proběhla v prostorách Městské knihovny v Lounech. K prezentaci byli přizváni i studenti Projektu Třetí věk a zúčastnil se jí i vyučující regionálních dějin v tomto projektu pan Vladimír Antonín Hons. Žáci v nich našli nadšené posluchače.

Knihovna v příštím školním roce plánuje velký projekt, který půjde napříč několika předměty studia Třetího věku. Tématem bude doba první republiky a tentokrát se v něm role vymění. Těmi, kdo budou zpracovávat obsáhlý projekt s informacemi i výtvarnými pracemi budou dříve narození studenti, a ti pak připraví velkou výstavu pro žáky a studenty lounských škol.

 

Ondřej Kunc, MKL