Aktuality » Setkání starostek a starostů obcí našeho regionu v MKL

Setkání starostek a starostů obcí našeho regionu v MKL

V úterý 23. ledna se v Městské knihovně Louny sešli starostky a starostové obcí našeho regionu, kde jsou místní lidové knihovny a kde Městská knihovna Louny jako jedna z osmi pověřených knihoven Ústeckého kraje zajišťuje poradenskou a konzultační činnost. Pod Městskou knihovnu Louny patří 25 místních lidových knihoven s 8 pobočkami a 4 profesionální knihovny (Podbořany, Postoloprty, Peruc a Kryry).

Na programu bylo další spolufinancování výkonu regionální funkce, na kterém se obce podílejí, hodnocení činnosti za uplynulý rok a předložení návrhu seminářů a akcí na rok 2018.  Také jako v předchozích letech i letos bylo uděleno ocenění za rozvoj komunitní knihovny, a to starostovi obce Panenský Týnec Jiřímu Čížkovi.

V roce 2017 metodici z MKL navštívili každou knihovnu 4x, rozvezli 146 souborů obsahujících 9 778 knih, kterými se doplňuje vlastní fond obecních knihoven. Připravili pro knihovnice a knihovníky MLK 6 vzdělávacích akcí. Pomohli při revizích, kde se zrevidovalo 70 791 knih. V rámci cyklů „Kultura za humny“ a „Města a obce čtou“ uspořádali v obcích 31 akcí, kterých se zúčastnilo více než 865 návštěvníků.

Výkon regionálních funkcí knihoven podporuje malé knihovny. Díky výměnným souborům se do obcí dostávají nové knihy. Bez tohoto projektu by řada malých knihoven zanikla. Městská knihovna Louny tuto funkci zajišťuje již dlouhodobě, a to díky dotaci, kterou každoročně obdrží od Ústeckého kraje.

Za MKL Ilona Konířová