Aktuality » Třetí věk – škola v přírodě

Třetí věk – škola v přírodě

S velkým potěšením zve Městská knihovna Louny studenty projektu Třetí věk zpět, živě, opravdově, do školy!

Prázdniny ne-prázdniny, projekt s názvem „škola v přírodě“ startuje v červnu, nabídka pro studia chtivé bude zahrnovat aktivity venku či prostoru pavilonu A na lounském výstavišti. Bezpečně, proto venku, ale bez zbytečného otálení. Knihovna uvažuje i nad tím, že další omezení mohou přijít s podzimem, a tudíž projekt podpoří již teď.

Lektorský sbor připravil řadu aktivit – výletů, procházek, exkurzí, ale také tvůrčí dílny, cvičení, fotografování v přírodě… Studenti, kteří přistoupili na on-line výuku, dokončí řadu předmětů živě. Ti, kteří si dali pauzu, se právě teď mohou přihlásit do zmiňované „školy v přírodě“.

Veškeré informace studenti obdrží e-mailem, anebo je najdou na webu knihovny. Přihlášky ke studiu získají jak v elektronické podobě, tak klasicky ve studovně knihovny.

Lektorský sbor si klade za cíl aktivizovat všechny studenty, pomoci jim s návratem do běžného života, překonat těžké období, které pandemie přinesla.

 

Dagmar Kučerová, ředitelka knihovny

 

A zde aktuální informace s termíny:

Distanční předměty prezenčně:

Cestopis (O. Kunc): poslední seminář 14.6. (YouTube)

Dějiny regionu (V. A. Hons): 2x společná přednáška v pavilonu A, termíny k dispozici příští týden

Dějiny umění (K. Mareš): 4 přednášky v pavilonu A, pokračování v kurzu, termíny: 23.6., 7.7., 28.7., 11.8.

Kreativní fotografie (K. Suchá): poslední seminář 18.6., park

Literatura (D. Kučerová): poslední seminář -   Kopáč 7.6. Zoom 9:30 – 11:30

Myslivost (J. Štýbr): poslední hodina 15.6. exkurze studentů do obory

Národopis (J. Prošková): poslední seminář 9.6. dvorek nebo ateliér 13:00 – 14:30

Psychologie (D. Kučerová): poslední seminář 7.6. pavilon A 14:00 – 15:00

Tablet – telefon (skupina TABTEL 3+4+5, O. Kunc): 1.6. ateliér 9:30 – 11:00

Trénování paměti (M. Langrová): poslední 2 semináře 27.5. a 3.6. na dvorku knihovny 10:00 – 12:00

 

 

Obnovené předměty s prezenční výukou:

Angličtina: kondiční červnové lekce v ateliéru nebo na dvorku (podle počasí), úterý 8:00 – 8:45 začátečníci, čtvrtek 8:00 – 8:45 pokročilí

Českopis: červenec – Valeč, srpen – Mělník

Kresba, malba, keramika: keramika v ateliéru u J. Marešové, malba v plenéru v parku. Termíny: keramika 11.6., 18.6., 9.7., 16.7., malba 9.8., 23.8., 3.9., 10.9.

Plavání a cvičení ve vodě: nejspíš od 14.6.

Tai-chi: pondělí nebo středa od 15:00, park + zázemí v pavilonu A

Tělocvičení: venku v parku, první cvičení 7.6. od 10:00

Vlastivěda: Zelené náměstí, 8.6. nebo 9.6.

 

Podrobné informace v knihovně či e-mailu kunc@mkl.cz, kucerova@mkl.cz