Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Lounská knihovna zabodovala

Lounská knihovna zabodovala

První místo v kategorii měst s 10 001 – 20 000 obyvatel získala Městská knihovna Louny! Práce pro děti a mládež je dlouhodobě prioritou lounské knihovny, každodenně probíhají lekce pro školní děti, odpolední akce a pořady. V posledních letech se knihovna zaměřuje na prorodinné a komunitní projekty.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže za rok 2014 (kategorie podle velikosti obce/města) proběhlo 2. června 2015 v pobočce Lužiny Městské knihovny Praha.

Dík patří nejen zaměstnancům dětského oddělení – Janě Hrbkové, Věře Pokorné a Ondřeji Kuncovi – ale celému týmu zaměstnanců knihovny.

Knihovna se může pochlubit vysokým číslem registrovaných dětských čtenářů. Za rok 2014 to bylo 49,96% registrovaných dětských čtenářů do 15 let věku z počtu dětí v obci (registrovaných čtenářů – 1333, počet dětí v obci 2668).

Každý občánek Loun dostává od knihovny, mimo první knížky, poukaz na bezplatnou šestiletou registraci do knihovny.

Vedle dětského oddělení knihovna provozuje také Klub(ovnu) Luna, volnočasové zařízení pro děti a mládež. Velmi oblíbené jsou příměstské letní tábory, které mohou děti navštěvovat zcela zdarma.

Velmi důležitá je spolupráce se školami a s dalšími institucemi ve městě.

Všem dětem děkujeme, že jsme díky jejich zájmu prestižní cenu získali.

 

Kamarádka knihovna je soutěž o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné knihovně), kterou vyhlašuje v dvouletém období Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP. Hodnocení knihovny probíhá v několika krocích. Nejprve své dětské oddělení hodnotí prostřednictvím komiksového formuláře děti. Následuje zkoumání statistických údajů – počet čtenářů, výpůjčky za dané období, týdenní provozní doba, webové stránky… Vše vrcholí návštěvou hodnotící komise v knihovnách s nejvyšším počtem bodů.

 

Dagmar Kučerová, ředitelka

 

DIPLOM