Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Pahorkatina Džbán

Pahorkatina Džbán

Ve čtvrtek 16. dubna jsme navštívily muzeum TGM v Rakovníku, kde je v mansardě muzea putovní výstava Pahorkatina Džbán. Na cestu nám svítilo sluníčko, tak jsme dobře naladěny vyslechly průvodce výstavou pana Miroslava Černého. Tato výstava vznikla ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci.

Pahorkatina Džbán je náhorní plošina o rozloze 416 km2, převážná část je od roku 1994 vyhlášena přírodním parkem. Pro nás je nejznámější oblast, ve které žijeme, tzv. Podlesí.

Výstava je rozdělena na část lesnictví, myslivost, lidové stavitelství, doplněna

dobovými nástroji, které jsme neznaly a mnoha fotografiemi.

Náš průvodce p. Černý poutavě vyprávěl a odpovídal na naše časté dotazy, které se týkaly hlavně nám známé oblasti. Odjížděly jsme domů opět za slunečného počasí s dobrou náladou a obohaceny o nové poznatky.

 

studentka Vlastimila Seifertová, 4. ročník

 

Fotogalerie