Třetí věk » Třetí věk za školou » Českopis » 6. 4. 2020

6. 4. 2020

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA E-MAIL langrova@mkl.cz.
Do předmětu e-mailu uveďte "ČES_20.04.06".

Za správné odpovědi můžete získat 2 majáčky.

 

Kraje:

Kolik krajů má ČR?

Kolik z toho Čechy a kolik Morava?

V kterém roce kraje vznikly jako samosprávné celky?

Který kraj je nejmenší svou rozlohou a který největší?

Ve kterém kraji žije nejvíce obyvatel?

 

Města – přesmyčky

ŃLEZP

RBON

ECRAHD ÁLKROÉV

ARHPA

NÍLZ

RCEBIAPDU

SÍTÚ DNA BALME

STRAVOA

LOUMLOC

ÉKSEČ EBVIUDEJĚCO

YKALROV  YRVA

LRIBECE

AHJILAV