Třetí věk » Třetí věk za školou » Dějiny » 8.4.2020

8.4.2020

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NA E-MAIL pavel.rusy@gmail.com.
Do předmětu e-mailu uveďte "KVÍZ_DĚJINY_20.04.08".

Za správné odpovědi můžete získat 2 majáčky.

 

1) Jeden z českých králů získal přízvisko „železný a zlatý“ – železný pro svá vítězství na bitevním poli, zlatý pak pro bohatství, které mu přinesla především těžba drahých kovů. Který z níže uvedených panovníků byl takto označován (malá nápověda: založil, mimo jiné, město Louny)?

 • A) Václav II.
 • B) Karel IV.
 • C) Přemysl Otakar II.
 • D) Rudolf II.
 • E) Přemysl Otakar I.

 

2) Po Františku Fajtlovi je pravděpodobně druhým nejznámějším čs. válečným pilotem rodák z Morkůvek, jenž v roce 1940 ve Francii sestřelil 11 letounů německých agresorů jistě a 2 pravděpodobně. Jako první z československých pilotů získal titul stíhacího esa, ve Francii létal pod přezdívkou Rinope. Vyberte správné jméno.

 • A) Stanislav Fejfar
 • B) Alois Vašátko
 • C) Bohuslav Kimlička
 • D) František Peřina
 • E) František Mrázek

 

3) Přiřaďte panovnice k zemím, jimž vládly.

 • 1) Kateřina II. Veliká
 • 2) Viktorie
 • 3) Vilemína
 • 4) Marie Terezie
 • 5) Isabela II.

 

 • A) Rakousko
 • B) Španělsko
 • C) Velká Británie
 • D) Rusko
 • E) Nizozemí

 

4) Které z lodí NEBYLY součástí flotily Kryštofa Kolumba při výpravě, jejímž výsledkem bylo objevení Nového světa?

 • A) Santa Maria
 • B) Redoutable
 • C) Niña
 • D) Pinta
 • E) Victory
 • F) Bismarck

 

5) Uveďte jméno prvního cizince, který byl vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny Sovětského svazu (nápověda: narodil se v … ale ne, to už by bylo až příliš snadné).

 

6) V době tzv. velkého papežského schizmatu měla katolická církev dva papeže. Jeden sídlil v Římě, druhý v … uveďte název města, kde je také podle jedné lidové písně pěkně rušno a tančí se na mostě.

 

7) Ve městě Bayeux v Dolní Normandii je vystavena úchvatná tapiserie zobrazující bitvu u Hastings, v níž v roce 1066 normandský vévoda Vilém porazil …, čímž pro sebe získal anglický trůn. Nahraďte tři tečky jménem posledního anglosaského krále, jenž v bitvě padl.

 

8) Přiřaďte k sobě historické osobnosti a jejich výroky.

 • 1) Ludvík XIV.
 • 2) Klement Gottwald
 • 3) Tomáš Garrigue Masaryk
 • 4) Winston Churchill
 • 5) John Fitzgerald Kennedy

 

 • A) „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“
 • B) „Stát jsem já.“
 • C) „Kdo nejde s námi, jde proti nám.“
 • D) „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“
 • E) „O hranice se nejedná, o hranice se střílí.“

 

9) Která z níže uvedených možností NEOZNAČUJE architektonický sloh?

 • A) Baroko
 • B) Klasicismus
 • C) Renesance
 • D) Ruralismus
 • E) Gotika

 

10) Průmyslová revoluce přinesla obrovský rozmach hospodářství, k němuž přispěl i parní stroj. Kdo je označován za jeho vynálezce (jeho jménem se dnes označuje fyzikální jednotka výkonu)?

 • A) Isaac Newton
 • B) Blaise Pascal
 • C) James Watt
 • D) Michael Faraday
 • E) Karl Benz