Knihovna » Ateliér

Ateliér

  • Pravidelně každý týden v něm probíhá Výtvarný ateliér pro děti i pro dospělé a Dramatický ateliér, ve kterém hraje divadelní soubor Tudyce-stane-vede.
  • Pravidelně jednou měsíčně zde probíhají výtvarné dílny. Na těchto dílnách si mohou zájemci vyzkoušet různé kreativní techniky. Nová i dávno zapomenutá řemesla.
  • Klienti Sociálně-terapeutické dílný zde mají také výtvarný a dramatický kroužek, a probíhají zde schůzky Spolku paní, dam a dívek, což je dobrovolnický spolek fungující při knihovně.