Knihovna » Historie knihovny » Jaroslav Janík

Jaroslav Janík

Výraznou osobností v čele knihovny byl v letech 1933 - 1946 filozoficky orientovaný Jaroslav Janík (1901 - 1974), mj. přítel Jiřího Koláře. Janík obohatil již tehdy kvalitní fond o stovky jedinečných tisků. Měl rozhodující vliv na budoucí umělce a básníky (Emil Juliš, Kamil Linhart, Zdeněk Sýkora).