Knihovna » Historie knihovny » Jiří Jedlička

Jiří Jedlička


O vybudování nové knihovny má zásluhu především Jiří Jedlička, který zde působil, většinou v roli ředitele, v letech 1947 - 1980. Do konce života působil jako člen Knihovní rady. Zemřel v roce 2010. Díky němu byl koncepčně doplňován vzácný fond z první poloviny 20. století, o jehož uchování se zasloužil.