Knihovna » Lounští Lounským » Nové knihy

Nové knihy

České středohoří

Sada 12 pohlednic vytvořených studentkami projektu Třetí věk oboru Umění tady a teď.

Cena: 129 Kč

Pro Městskou knihovnu Louny vydalo
OS Lounští Lounským.
Vyrobilo nakladatelství Koniáš Plzeň

Pohlednice je možné objednat na adrese:
Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
nebo mailem: kucerova@mkl.cz.


Anna Sekeráková: Příběh Mateřídoušky

Ojedinělá a v mnoha směrech průkopnická kniha mapuje téměř sedmdesátiletý vývoj nejdéle vycházejícího českého časopisu pro děti od jeho prvního čísla v prosinci 1945 až do roku 2013. Autorka pojednává o jednotlivých etapách vývoje Mateřídoušky systematicky, přehledně, a přitom čtivě: U každého období začíná celkovou charakteristikou a úrovní časopisu v kontextu ostatní srovnatelné časopisecké produkce a poté následuje kapitola o grafické podobě časopisu a o její výtvarné stránce. Další tři kapitoly jsou v každé etapě vývoje Mateřídoušky věnovány komiksu, próze a poezii.

Anna Sekeráková podrobně zkoumá proměny Mateřídoušky od prvních poválečných let přes období, kdy byla podřízena tvrdému diktátu KSČ a stala se nakrátko ideologickým nástrojem totalitního režimu, a dále přes období, kdy kolem sebe shromáždila nejvýznamnější autory a ilustrátory a patřila ke špičce českých časopisů pro děti, až po její strmý kvalitativní pád v posledním desetiletí.

Monografie zpracovává historii jednoho časopisu, ale zrcadlí se v ní proměny české literatury pro děti od roku 1945 až po současnost. Může být proto dobrou pomůckou i pro ty, kteří se zabývají vývojem české literatury, a literatury pro děti a mládež speciálně, od roku 1945 do současnosti. Publikace obsahuje barevnou obrazovou přílohu, seznam odborné literatury (včetně časopiseckých statí) a jmenný rejstřík.
Vývoj Mateřídoušky v kontextu vývoje české literatury pro děti je v publikaci členěn do těchto kapitol:

1945–1948 – Mateřídouška svobodná
1948–1956 – Mateřídouška ideologická
1956–1969 – Mateřídouška uvolněná
1969–1981 – Mateřídouška váhající
1981–1989 – Mateřídouška hravější a niternější
1989–2002 – Mateřídouška moderní
2002...  – Mateřídouška zrazená

Cena: 199 Kč

Knihu je možné objednat na adrese:
Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
nebo mailem: kucerova@mkl.cz.


Sladkých 50 receptů z Městské knihovny Louny

S pomocí dam ze Spolku paní, dam a dívek vznikla
další publikace Občanského sdružení Lounští Lounským
a MěK Louny.

 

Tentokrát jde o netradiční kuchařku s názvem

Sladkých 50 receptů z Městské knihovny Louny“.

Kniha obsahuje 50 receptů od dobrovolnic ze spolku paní, dam a dívek,
knihovnic MLK, ale i čtenářek MěK Louny.

 

Knihu objednávejte na berankova@mkl.cz nebo hajmova@mkl.cz.

 

Sladkých 50 receptů z Městské knihovny Louny
Pro Městskou knihovnu Louny vydalo OS Lounští Lounským.
Vyrobilo nakladatelství Koniáš Plzeň, vydání první, 500 výtisků,
publikace obsahuje 50 karet s recepty.
Cena 150 Kč.


Štěstí je právě teď

Ti, kteří by pochybovali, si mohou zakoupit novou knížku, která právě vyšla v Městské knihovně Louny.

Finanční prostředky na knihu doslova vyšily, vypekly
a vypatchworkovaly dámy a paní ze Spolku paní, dam
a dívek. Knížka i tímto získává na své jedinečnosti. Finanční prostředky získané prodejem naopak sdružení použije na vydání kuchařky dam ze spolku.

Mnohdy tragikomické příběhy lidí ze severních Čech líčené s laskavým nadhledem jsou tematicky rozděleny do 5 částí. Autorka je psala téměř 40 let a jsou to obrázky obyčejných lidí, obyčejného života.

ukázka z knihy

Knihu objednávejte na berankova@mkl.cz nebo hajmova@mkl.cz.

Autorka: Květa Tošnerová, lounská novinářka
Ilustrátorky: studentky oboru Umění tady a teď projektu Třetí věk Louny
Pro Městskou knihovnu Louny vydalo OS Lounští Lounským.
Vyrobilo nakladatelství Koniáš Plzeň, náklad 1. vydání 800 výtisků, 191 stran, pevná vazba a přebal.
Cena 150 Kč.


Abychom nezapomínali

(o životě židovské menšiny v Lounech v letech 1849 - 1949)

Autor knihy,  Antonín Hluštík, volně zpracovává události ze života židovské menšiny v Lounech v 19. a 20. století. Čerpá z archivních dokumentů, kronik i z výpovědí pamětníků.

Záměrem nebylo vytvořit odbornou studii, ale převyprávět zlomky lidských osudů a navázat na pozoruhodný soubor historických údajů, jež nashromáždil a publikoval lounský středoškolský profesor Kamil Linhart počátkem třicátých let dvacátého století.

Vznikla tak mozaika příběhů ze života lidí tvořících ještě před sedmdesáti či osmdesáti lety nedílnou součást komunity malého českého města.

Zvláštní pozornost autor věnoval lounské židovské náboženské obci, jejímu vzniku, vývoji a zániku v těžkém období protektorátu.

 

Publikaci doplňují barevné fotografie a dobové dokumenty

Pevná vazba s barevným přebalem, 87 stran, anglický a německý doslov.

Knihu objednávejte na berankova@mkl.cz nebo hajmova@mkl.cz.

cena: 250 Kč (a příp. běžné poštovné)


MUSICA ANTIQUA CITOLIBENSIS

Autor: PhDr. Zdeněk Šesták

Celoživotní dílo, které by nemělo chybět
ve Vaší knihovně, dr. Zdeňka Šestáka
týkající se badatelské práce v oblasti
unikátní hudební školy tzv. „ cítolibských mistrů “.

Nabízíme 150 stran textu,
doplněno řadou ilustrací- mj. Vladislava Mirvalda-, vázanou knihu s přebalem, anglickým a německým doslovem.

Knihu objednávejte na berankova@mkl.cz nebo hajmova@mkl.cz.

Cena publikace 250 Kč, balné neúčtujeme
při odběru 5 publikací poštovné zdarma
Vydalo OS Knihovna třetího tisíciletí pro Městskou knihovnu Louny