Třetí věk » Články » Dějiny každodennosti naposledy

Dějiny každodennosti naposledy

V pátek 2. června jsme absolvovali společně se studenty předmětu dějiny každodennosti exkurzi do Krupky v Ústeckém kraji. Exkurze byla naplánovaná jako závěrečná hodina předmětu, který letošním rokem končí v nabídce projektu Třetí věk. Tematicky byla spojena s posledním probíraným okruhem, kdy jsme se v přednáškách zaměřili na víru a zbožnost v raném novověku v českých zemích.

Městská část obce Krupka, Bohosudov, je místem s bohatou poutní tradicí. Hlavní poutní kostel je barokní bazilika Panny Marie Sedmibolestné, vystavěná italskými architekty na počátku 18. století. Jedná se o významné historické poutní místo a jeden z hlavních severočeských poutních kostelů. Stavba je známá svou křížovou chodbou a blízkým areálem bývalého františkánského kláštera (současný městský úřad).

Po zhlédnutí kalvárie a křížové cesty, postavené v 18. a 19. století v kopci na severní straně města, a kostela sv. Anny, od roku 1958 chráněného jako kulturní památka ČR, jsme se se studenty vydali do nejstarší části Krupky, která je spojena převážně s historickou těžbou cínu.

Zde se nacházely další cíle naší exkurze – kostel Nanebevzetí Panny Marie se zvonicí (z 2. poloviny 13. století) a kostel sv. Ducha (z poloviny 15. století). Exkurze byla zakončena v areálu zříceniny gotického hradu Krupka (též Rosenberg).

Studenti se během exkurze dozvěděli řadu doplňujících faktů k probírané látce a zároveň si kvitovali, že město s tolika památkami je tak blízko Loun a že se do Krupky určitě ještě v budoucnu vrátí.

 

lektor Ondřej Kunc

 

fotogalerie