Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012

Výlet za poznáním s lounskou knihovnou

Bylo, nebylo… Při lovu kolem řeky Střely zahledl kníže Vladislav II. jelena s mohutným parožím. Za kořistí se vydal sám, jelena však nedostihl. Zůstal osamocen bez družiny. Znaven ulehl pod korunu mohutného stromu, kde se mu zdál sen o hadu. Probudil se, avšak jeho život neohrožoval had, ale medvěd. Ve střetu s medvědem zvítězil, šťastně se vrátil domů, odkud vyslal cisterciácké mnichy, aby v těchto místech založili klášter. Na památku, kdy mu had ze snu zachránil život, dostal klášter jméno Plasy. Konec báje.

Guerilla v knihovně

Se Street artem jsme se již seznámili teoreticky i prakticky. Víme, že se nejen šíří, ale i rozvíjí. Využívá stále nové možnosti, styly, materiály a rozmanité techniky.  Dnes, na již poslední letošní lekci oblíbeného oboru Umění tady a teď, jsme se snažili použitím tradičního „babičkovského“ háčkování z pestrobarevných přízí vytvořit netradiční věci k ozvláštnění známého prostoru a jeho vnímání.

Vlastivěda ve Zlonicích

Ve středu 6. června se studenti vydali auty na další poznávací výlet. Tentokrát bylo cílem městys Zlonice.

Výlet do Mutějovic

Druhý ročník 3V oboru Vlastivěda lektorky pí. Langrové absolvoval dne 9. května poznávací zájezd do Mutějovic. Doprava byla tradičně osobními automobily, cílem pak dva zajímavé objekty v obci.

Umění tady a teď - Ornament

S další zajímavou výtvarnou technikou se seznámily studentky 2. a 3. ročníku předmětu Umění tady a teď na poslední lekci letního semestru.

Výlet na zámek Korozluky

Dne 7. května jsme se vydali s lektorkou M. Langrovou na zámek Korozluky na Mostecku. Někdo jel autobusem, někdo autem. Majitel zámku pan Perout nám osobně udělal zajímavou přednášku o historii zámku s prohlídkou interiéru. Dále jsme se podívali do zahrady a obory, kde chovají jeleny a daňky. Zakončení výletu bylo v čajovně nedaleko zámku.

Výlet do Třebíze

Měsíc utekl jak voda a máme tu oblíbený Českopis, znova. To je úžasný předmět. Netušíme, kam se vydáme. Hlavní je, že se někam podíváme. Něco nového poznáme. Tentokrát to byl Třebíz, malebná vesnička s jedinečným souborem lidové architektury.

Jak jsme poznávali Prahu aneb od sv. Mikuláše k sv. Mikuláši

Naše procházka začala u dominanty Staroměstského náměstí, barokního chrámu sv. Mikuláše, vystavěného dle projektu Kiliána Ignáce Dientzehofera v letech 1732-37. Původně zde stával románský, později přestavěný na gotický, kostelík pro obyvatele německé osady. Naše putování pokračovalo na nedaleké Mariánské náměstí, kde nás zaujaly dominantní průčelí budovy Magistrátu hlavního města Prahy, zadní vchod do Klementina, kašna s alegorií Vltavy, sochou Terezky, a budova ústřední městské knihovny. Ta zaujala nejen knižní pyramidou v blízkosti vchodu, ale hlavně její kavárničkou.

Studenti Třetího věku maturovali

Dne 2. května, kdy na středních školách České republiky probíhala písemná část státních maturitních zkoušek z českého jazyka, se pokusili o stejný test také studenti 3V oboru Pravopis. Bez předchozího ohlášení obdrželi identické zadání testu jako řádní gymnazisté a bez přípravy je za necelých šedesát minut vypracovali, přičemž dosáhli 82,7% průměrné úspěšnosti. Nevyskytl se ani jeden výsledek pod hranici úspěšnosti 44 %, nejmenší zisk představoval 71 %.

 

Studenti 3V na hradu v Litoměřicích 12. 4. 2012

V rámci Českopisu jsme navštívili hrad v Litoměřicích, který nechal postavit český král Přemysl Otakar na základech staré tvrze ve druhé polovině 13. století. Za vlády krále Karla IV. byl hrad přestavěn. Stal se součástí městského opevnění. Karel IV. daroval městu Litoměřice vrch Radobýl, na jehož svazích byly založeny vinice s právem pěstovat hrozny a vyrábět víno.

Návštěva Muzea Kampa

Ve středu 25. dubna 2012 studentky Třetího věku oboru Umění tady a teď pod vedením lektorky Věry Pokorné navštívily Muzeum Kampa v Praze – nadace Jana a Medy Mládkových, kteří sbírku tvořili s přesvědčením, že vydrží-li kultura, přežije národ.

Výlet do Žatce

Dnešní výlet byl do Žatce, do Chmelařského muzea a do Chrámu chmele a piva. Byli jsme nadšeni výletem raketou a rozhledem po žateckém panoramatu. Připomněli jsme si také pro nás nezapomenutelné chmelové brigády jak při jarních pracích ve chmelnici, tak hlavně při sklizni. Také jsme se dozvěděli technologický postup při výrobě piva. Průvodci byli velmi zdatní, jejich vědomosti uspokojili každou naši otázku. Výlet se nám opravdu vydařil.

 

Vyšehradská zastavení

Dne 15. března 2012 podnikli studenti 4. ročníku oboru Českopis výlet do Prahy. Za účasti naší lektorky Marcely Langové v počtu 17 osob jsme jeli v 8:20 linkovým autobusem na Dejvickou, potom následně metrem na stanici Vyšehrad. Od stanice metra jsme šli kolem Kongresového centra k Táborské bráně potom historickou částí k Leopoldově bráně a dále pak na Vyšehradský hřbitov.

Noc v knihovně

29. února proběhla akce nazvaná Noc v knihovně. Součástí akce byl zábavný program pro malé i velké.

Streetart u Elpidy

Městská knihovna Louny se podílela účastí několika frekventantů vzdělávacího cyklu Třetí věk na akci „SENIOŘI TVOŘÍ STREET-ART“. Jde o projekt studentů uměleckých škol, pomáhajících s prolomením bariér mezi mládeží a seniory.

Výstava kočárků v Bílině

Dne 22. února pořádá naše skupina z prvního ročníku Dějin každodennosti Třetího věku výlet do Bíliny, kde chceme shlédnout výstavu historických kočárků a kolébek paní Miluše Šoralové.

Video ze streetartu u Elpidy

Zajímavý odkaz pro všechny, kteří se 9. února zúčastnili přednášky o streetartu u Seniorcentra Elpida a zároveň pozvánka na praktickou tvorbu streetartu, která se bude konat 23. února v 15:00 hodin na zdi v parku u Elpidy.

Skončil první semestr tvůrčího psaní

Zapsala jsem se spolu s dalšími asi deseti posluchačkami do tohoto oboru, který se ve Třetím věku otevíral poprvé, ale neměla jsem nejmenší představu, jak výuka takového oboru probíhá, jak je možné naučit se psát. Jistěže všichni umíme napsat dopis, žádost, stížnost, dokonce i referát. Ale tvůrčí psaní je přece jenom něco docela jiného.

Grafika? Grafika!

Všechny nás zaměstnala, zaujala, potěšila a moc bavila. Vladimír Boudník z nás už asi nebude, ale o zaujetí svědčil i tiskařskou barvou umazaný nos jedné z účastnic dobrodružství. Možná chtěla přivonět.

Českopis v Košticích

Bylo 5. ledna ráno. Počasí větrné, dešťové krátce řečeno, že by psa nevyhnal (dle předpovědi mohlo být i hůře). Na nádraží Louny střed se nás statečných sešlo 12 (doufám, že jsem se nepřepočítala) nastoupili jsme do vlaku a jeli jsme do Koštic. V Košticích jsme navštívili palírnu jménem „Karfíkův Dvůr“. V doprovodu majitele p. Nováka v destilovně jsme vyslechli přednášku (za dohledu pracovníků celního úřadu, kteří prováděli kontrolu palírny) o výrobě destilátů od prvopočátku až do samého úspěšného konce výroby produktů palírny. Další pokračování byla degustace a výklad o specializaci vyráběného sortimentu destilátů.

Národní galerie v Praze – Veletržní palác

Ve středu 7. prosince se některé studentky Třetího věku, oboru Umění tady a teď, rozjely do Prahy, do Veletržního paláce. Je to jedna z prvních funkcionalistických staveb v Praze, postavená jako výstavní prostor podle návrhu architektů Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla. Budova byla vybudována v Holešovicích v letech 1925 až 1928 a v té době to byla největší stavba tohoto typu na světě. Tento moderní průmyslový palác sloužil společnosti Pražské vzorkové veletrhy.

Výlet do Mariánské Týnice

Při toulkách s rodinou po plzeňském kraji jsme zaregistrovali komplex budov, červenobílých, novotou zářících. Slib, že příští návštěva kraje bude patřit právě této lokalitě, jsme uskutečnili před dvěma lety.

V Galerii Benedikta Rejta

Ve středu 16. Listopadu navštívila naše skupina posluchaček oboru Umění tady a teď pod vedením lektorky Věry Pokorné výstavu Olgy Karlíkové v lounské Galerii Benedikta Rejta. Výstava má název Byl večer a bylo jitro den pátý.

Vlastivěda a zmizelé Louny

Dne 9. listopadu 2011 se studující oboru Vlastivěda Třetího věku při Městské knihovně Louny zúčastnili přednášky PhDr. Martina Vostřela. Obsahem přednášky s názvem Zmizelé Louny byl vzorně připravený komentář k promítaným fotografiím ze stejnojmenné knihy, jejímž autorem je přednášející.

Připomenutí básníka Konstantina Biebla

V sobotu 12. listopadu uběhlo přesně 60 let od tragické smrti českého básníka Konstantina Biebla. A právě na tento den uspořádala Městská knihovna Louny výlet s cílem v nedalekém Slavětínu, básníkově rodišti.

Japonismus v knihovně

Na začátku semináře Umění tady a teď 9. listopadu jsme probraly teorii, knihy o Japonsku nacházející se v knihovně, které by nás mohly zajímat a byly by pro nás poučné. Dále romány od českých autorů, kteří v Japonsku žili, například Joe Hloucha, nebo se Japonskem inspirovali jako Julius Zeyer. Další knihy byly o umění - dějiny odívání, čajový obřad Čadó, japonské panenky pro děti Mingei, japonské zahrady či komiks ve stylu japonského manga.

Studenti 3V v Klášterci nad Ohří

Cílem poznávacího výletu studentů 4. ročníku Třetího věku byl 27. října Klášterec nad Ohří. Dovezl nás tam malý autobus, který jsme plně obsadili. V Klášterci je krásný zámek se stálou výstavou porcelánu. Paní průvodkyně nám vyčerpávajícím výkladem přiblížila historii výroby porcelánu v našich českých porcelánkách.

Cítolibské baroko

Dne 19. 11. 2011 jsme s univerzitou 3. věku a paní lektorkou Marcelou Langrovou v rámci předmětu Vlastivěda podnikli výlet do Cítolib. Průvodcem nám byl úžasný pan Bárta. Sama se o historii zajímám a tak dovedu ocenit jeho hluboké znalosti a „zápal pro historii".

Cesta za dalším poznáváním

Cesta za dalším poznáváním 5. ročníku studentů Třetího věku oboru Českopis, vedeném Městskou knihovnou v Lounech, vedla dne 12. října 2011 tentokrát na Keltské Valy - Stradonku.

Městská knihovna Louny – nejlepší městskou knihovnou v ČR!

V úterý 4. října 2011 v 11:00 hodin začíná v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnost, při které se udělují ta nejvýznamnější ocenění knihovnám. V 12:30 hodin slavnost graduje a dr. Vít Richter jmenuje zásluhy jedné, zatím, nejmenované knihovny. Lounští v tu chvíli vědí, že „cena cen" pojede letos do Loun!

Do Obory za Luďkem Lůžkem

Opět začal školní rok i pro nás studentky Třetího věku. Naše první lekce Vlastivědy směřovala do nedaleké Obory, obce vzdálené asi 5 km od Loun. Pro některé z nás byla již zážitkem a poučením cesta MHD. Jak se tím autobusem vlastně jezdí? Nastoupí se vepředu k řidiči, zaplatí se mu pouhých 7 Kč a pak už stačí vystoupit na správném místě zadními dveřmi. Úplně jednoduché.

Třetí festival v Plzni je pro nás výzvou

Delegace Městské knihovny v Lounech se ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2011 zúčastnila v Plzni třetího ročníku Třetího festivalu s podtitulem Setkání aktivních seniorů, který pořádal TOTEM - regionální dobrovolnické centrum.

Umění tady a teď - Lettrismus

Při první hodině 4. a 5. ročníku oboru Umění tady a teď nového školního roku byl inspirací umělecký směr lettrismus. Studentky se seznámily s tvorbou hlavních představitelů směru, který vznikl ve Francii v roce 1942 jako nový básnický směr bořící, podobně jako dadaismus, dosud zažitá pravidla. Jedním z průkopníků byl Isidore Isou, který se snažil novými formami obnovit vztah mezi poezií a malbou. Lettrismus dále rozvíjel Henri  Michaux, Antoni Tapies, v Čechách pak Jiří Kolář, Karel Janoušek a Eduard Ovčáček.  Také Vladislav Mirvald tvořil v roce 1962-1964 po svém období kaňkaží ve stylu lettrismu.

Českopis 4. ročníku a výlet do Mutějovic

Dnem 22. 9. se otevřel studentům 4. ročníku Třetího věku obor Českopis pěkným výletem na Podžbánsko, do obce Mutějovice. V slunečném ránu se sešlo na lounských nádražích 18 posluchačů naší školičky včetně lektorky. To bylo halasu a povídání po prázdninách. Už během jízdy rakovnickým expresem se probíralo, jaké obory studia si kdo pro letošek vybral, a kde se budeme setkávat. Jízda krásnou krajinou Podlesí rychle uběhla a potom hezky po svých do Mutějovic. A nemají to domácí k vlaku blízko!

Výlet do Českého Krumlova s Třetím věkem slavil úspěch

Několik měsíců dopředu plánovaný výlet studentů Třetího věku do Českého Krumlova se setkal s velkým úspěchem. Původní plán návštěvy divadelního představení na otáčivém hledišti se rozrostl na dvoudenní akci (16. - 17. srpna), při které se návštěvníci podívali na zámek Kratochvíle, do kláštera Zlatá Koruna a nakonec také do jednoho z dvanácti českých měst nacházejících se na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO - Českého Krumlova.

Cítoliby barokní a tropické

Skupina mimořádně statečných odvážlivců, které neodradilo ani velmi pravděpodobné riziko smrti upečením za živa, podnikla na popud Městské knihovny Louny ve středu 24. srpna výlet na jih (směrem od Loun). Jejich vlastivědný zápal a touha poznat pamětihodnosti městyse Cítolib byly dokonale uspokojeny dvěma domorodci - panem Petrem Kučerou a paní Růženkou Horákovou, kterým patří velký obdiv a poděkování.

Fenomén Třetí věk startuje 1. září

1. září v 9:00 hodin začíná v knihovně zápis studentů do již fenomenálního projektu knihovny - Třetího věku.  Díky knihovně se i Louny staly univerzitním městem! To je jistě nadsázka, ale pro mnohé účastníky (letos již šestého ročníku) je projekt neodmyslitelnou součástí jejich života.