Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Výstava kočárků v Bílině

Výstava kočárků v Bílině

Dne 22. února pořádá naše skupina z prvního ročníku Dějin každodennosti Třetího věku výlet do Bíliny, kde chceme shlédnout výstavu historických kočárků a kolébek paní Miluše Šoralové.

Bílina je město, o jehož počátcích se zmiňuje už Kosmova kronika roku 993. Příroda darovala tomuto koutu země léčivou kyselku, která umožnila rozvoj zdejšího lázeňství. Počátkem 18. století se zde rozvinula těžba hnědého uhlí. Město má pěkné náměstí s barokní kašnou a sochou svatého Floriána a Mariánským sloupem ze 17. století.

Nyní tedy míříme do Výstavní síně U Kostela, kam je sbírka umístěna. Je pozoruhodná už jen celkovým počtem 160 vystavovaných exponátů (kočárků, kolébek a řady doplňků). Nejstarší kočárky se datují od roku 1880, nejmladší pak do roku 1955. Můžeme zde spatřit kočárek jako vozík (tzv. Sportwagen), kočárky na nízkém podvozku s péry, či kočárek z proutí (pedigu) se záclonkami a loukoťovými koly. Zajímavý je také anglický typ s bočními řemínky. Za pozornost stojí i kočárky pro panenky či loutky. Mezi kočárky je možno spatřit i vyřezávané kolébky z let 1900 – 1910. Exponáty jsou vkusně doplněny peřinkami a dečkami z dobových materiálů.

Po hodině příjemné prohlídky pózujeme pro společnou fotografii a odcházíme pomalu náměstím. Nahlížíme do gotického kostela z roku 1061, loučíme se s náměstím pohledem na zajímavou secesní radnici s dominantní věží, která právě slaví století svého vzniku. Odcházíme a s obdivem budeme vzpomínat na osobnost paní Šoralové, která svou energii, sílu a lásku věnuje tomu, aby naši minulost zachovala pro budoucí generace.


studentka Věra Hromadová