Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Grafika? Grafika!

Grafika? Grafika!

Všechny nás zaměstnala, zaujala, potěšila a moc bavila. Vladimír Boudník z nás už asi nebude, ale o zaujetí svědčil i tiskařskou barvou umazaný nos jedné z účastnic dobrodružství. Možná chtěla přivonět.

Z malé čtvrtky (A5) jsme si pomocí nůžek vytvořily šablonu, na podložku nanesly tiskařskou barvu podle vlastní fantazie a nálady, na velkou čtvrtku otiskly několikrát svůj výtvor. Pak jsme na obarvenou podložku položily šablonu a přes čistou čtvrtku přenesly barvu na matrici. Každá jsme si z matrice udělala několik později očíslovaných a signovaných grafických tisků na čtvrtku A4. Zkusily jsme doplnit barvu a udělat ještě jeden otisk. Možná to byl jen pokus o grafiku. Ale moc nás bavil. Výsledky našeho snažení budou k vidění – jako tradičně – v kavárně Jeroným.

Vladimír Boudník (1924 – 1968) byl český grafik a malíř. Vystudoval grafickou školu, ale až po vyučení nástrojařem a totálním nasazení v Německu. Používal i netradiční materiály, s kterými se setkal v ČKD Vysočany, kde pracoval. Různý kovový odpad lisoval, dále upravoval autogenem, rydly, kladivem a ze vzniklých matric tiskl grafické abstrakce, které dále upravoval. Používal i magnet, pomocí kterého tvořil z kovových pilin siločáry, které dále fixoval lakem a dělal tisky. Nezastavil se ani před použitím písku, textilních odstřižků při strukturální grafice. Abstraktní kresby vytvářel i na zdech ošumělých domů v pražských ulicích. Své grafické listy neprodával, ale rozdával. Byl i předlohou k některým postavám v dílech Bohumila Hrabala, který byl jeho kamarádem.

 

studentka Hana Dvořáková

 

Fotogalerie