Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Návštěva výstavy pravěkých šperků v muzeu

Návštěva výstavy pravěkých šperků v muzeu

Dne 22. 2. 2012 se zúčastnil 3. ročník vlastivědy výstavy v muzeu s přednáškou PhDr. Štauberové na téma pravěké šperky.

Výstava byla instalována v osmi expozicích, od nejmladší doby kamenné až po slovanské období. V těchto obdobích je zachycena výroba šperků od roku 5000 př. n. l. až do 11. století našeho letopočtu.

V expozici jsou k vidění ozdoby i keramika nalezené převážně v našem regionu, a to ve vesnicích Počedělice, Cítoliby, Hříškov,  Stradonice a Lenešice. Některé jsou ze soukromých sbírek lidí, kteří se této činnosti věnovali.

Po skončení této zajímavé výstavy a přednášky jsme krátce navštívili ještě expozici fotografií a kreseb nejstarších památných stromů na území našeho regionu. Všichni se těšíme na zájezd, s kterým navštívíme tyto velikány, i takové zážitky nám přináší vlastivěda.

 

studentka Marie Dutá