Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Třetí festival v Plzni je pro nás výzvou

Třetí festival v Plzni je pro nás výzvou

Delegace Městské knihovny v Lounech se ve dnech 30. 9. - 2. 10. 2011 zúčastnila v Plzni třetího ročníku Třetího festivalu s podtitulem Setkání aktivních seniorů, který pořádal TOTEM - regionální dobrovolnické centrum.

Festivalu, který byl slavnostně zahájen v pátek 30. září v divadelním sále SOUE v Plzni - Škvrňanech, se zúčastnili kromě domácích také skupiny a soubory z Domažlic, Volar, Písku, Kraslic a německého Regensburgu. V rámci odpoledního programu vystoupil vedle plzeňského souboru Světlonoš(ž)ky s představením Pár řádek z dopisů také divadelní soubor Třetí věk Louny, který předvedl svou hru A modré z nebe byste nechtěli? Večer pak v komponovaném pořadu vystoupil plzeňský soubor Hanky a pěvecký soubor Letokruhy. Oba jsme měli možnost shlédnout při jejich loňském vystoupení v Lounech. Na závěr jsme viděli tři krátké scénky v provedení Divadla seniorů v Regensburgu.

Pořadatelé připravili bohatý a pestrý program. Navštívili jsme mimo jiné vernisáž fotografií členů seniorského kroužku v plzeňské radnici s názvem Člověk, čas, proměny.  V sobotu po celý den probíhala řada vzdělávacích a aktivizačních dílen a přednášek, jako například kosmetická poradna s názvem Krásná v každém věku, příprava elektronického alba Fotoshop , kurzy s názvy Trénování paměti, Taneční toulky, Bubnování s Bárou a Zdeňkem, kreativní dílny Tkané textilní záložky, popř. Maličkosti z pedigu, přednáška Plzeň známá a neznámá a v neposlední řadě sportovní aktivita s hrou petangue. Vzhledem k účasti zahraničních hostů jsme ocenili zorganizování Netradiční snídaně s cizojazyčnou konverzací.

Sobotní odpoledne přineslo mimořádný zážitek. V nekonformním prostředí prostor bývalého vlakového nádraží Plzeň - Jižní předměstí vystoupil lounský soubor TUDYCE-STANE-VEDE s představením Vyjmenovaná slova, jak je neznáte, plzeňské Světlonoš(ž)ky s představením Pár řádek z dopisů a Třetí věk Louny s představením Včera se mi zdálo.

Po vystoupení naše výprava na pozvání režisérky Renaty Vordové odjela na koncert kapely divadla Alfa do Telic u Stříbra, v bezprostřední blízkosti právě zrekonstruované kaple. Z koncertu jsme si odnesli nevšední zážitky. Večer pak vyvrcholil hudbou a tancem v sále SOUE Plzeň.

V neděli ráno po slavnostním ukončení festivalu, při němž byla do rukou ředitelky Dagmar Bahnerové předána Putovní kniha festivalu, se naše lounská výprava s Plzní rozloučila. Příjemnou tečkou za úspěšnou misí byla zastávka v Mariánské Týnici u Královic v nedávno zrekonstruovaném barokním klášteře, kde je mimo jiné umístěno velmi zajímavé regionální muzeum.


Bohatá účast, zajímavý a pestrý program, vstřícnost, pohostinnost a naprosto bezchybná organizace festivalu je výzvou pro nás, jako pořadatele příštího, již čtvrtého ročníku Třetího festivalu.

 

studentky Anna Železná a Helena Hajná

 

Fotogalerie