Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Vlastivěda a zmizelé Louny

Vlastivěda a zmizelé Louny

Dne 9. listopadu 2011 se studující oboru Vlastivěda Třetího věku při Městské knihovně Louny zúčastnili přednášky PhDr. Martina Vostřela. Obsahem přednášky s názvem Zmizelé Louny byl vzorně připravený komentář k promítaným fotografiím ze stejnojmenné knihy, jejímž autorem je přednášející.

Přednáška byla velmi zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu podrobností o starém městě, takže jsme litovali, že končí. Určitě bychom vydrželi poslouchat mnohem déle. Přednášející byl výborně obeznámen s tématem, dovedl upozornit na detaily, vysvětlit souvislosti. Jeho projev byl příjemný a bylo vidět, že se zmizelými Louny a jejich dobovými fotografiemi dlouho a detailně zabýval.

 

studentka Hana Hlouchová