Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Vlastivěda ve Zlonicích

Vlastivěda ve Zlonicích

Ve středu 6. června se studenti vydali auty na další poznávací výlet. Tentokrát bylo cílem městys Zlonice.

Cestou jsme zastavili u hřbitova, v krásné tiché kaštanové aleji, u Budeniček. Je tam hrobka šlechticů z rodu Kinských, kteří nedaleko vlastnili i zámeček.  Pokračováním v cestě v aleji jsme dojeli až do Zlonic. Tam na nás u Památníku Antonína Dvořáka čekala sympatická mladá průvodkyně.

Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie jsme se dozvěděli o minulosti městečka i kostela. Tento výstavní barokní kostel si však lze uvnitř prohlédnout pouze o bohoslužbách nebo koncertech. Dalším objektem naší prohlídky byl Památník Antonína Dvořáka, kde jsme byli seznámeni s předměty z osobního vlastnictví a s životem a dílem slavného skladatele. Součástí prohlídky byla i další budova, služební byt pro varhaníka, kam se docházel učit hře na hudební nástroje i Dvořák. Z větší části je v tzv. Varhaníkovně dobově zařízený byt a hudební pokoj. V poslední prostorné místnosti je síň věnována památce cestovatele a dobrodruha Eduarda Ingriše, autora známé písně „Temně hučí Niagara“.

Auty jsme přejeli prohlédnout si zdejší Židovský hřbitov, jeden z nejstarších v Čechách. Náhrobky jsou ze 17. a 18. století a již se zde nepohřbívá. Zde jsme se rozloučili s poutavým výkladem sympatické průvodkyně.

Naše další zastávka byla v nedalekých Lisovicích, kde v bývalém statku postupně buduje spolek železničních nadšenců skanzen všeho, co se dotýká železnice. Již teď je co obdivovat. Na dvoře je zde 6 velkých cukrovarských lokomotiv a tři úzkorozchodné. Ve spodní části objektu je sbírka zabezpečovací techniky. A tak jsme zde viděli telegrafy, telefony, dálnopisy a stavědlové přístroje z různých období. Ve vrchní části stavení je expozice dokumentů z osobní přepravy. A tak je možno shlédnout sbírku lepenkových jízdenek, jízdních řádů, výdejnu jízdenek a několik druhů vah určených k odbavení zavazadel a spěšnin. Na konci prohlídky pan ing. Tomáš Čech zájemce povozil malou mašinkou s vagonkem, používanou v lomu, po úzkorozchodné svážnici.

Posledním místem výletu byla návštěva Slaného, kde vzniká vtipná sbírka slánek. Touto výpravou byl zakončen další ročník studentů Vlastivědy 3V. Nashledanou na podzim.

 

studentka Stanislava Martinovská

 

Fotogalerie