Třetí věk » Články » Školní rok 2011 / 2012 » Cítolibské baroko

Cítolibské baroko

Dne 19. 11. 2011 jsme s univerzitou 3. věku a paní lektorkou Marcelou Langrovou v rámci předmětu Vlastivěda podnikli výlet do Cítolib. Průvodcem nám byl úžasný pan Bárta. Sama se o historii zajímám a tak dovedu ocenit jeho hluboké znalosti a „zápal pro historii".

Nejprve k majitelům Cítolib. K těm nejznámějším patří rod Koldiců, Hrušků, Schützů, Pachtů a Schwarzenbergů. V roce 1879 byly Cítoliby povýšeny na městys. Začali jsme prohlídkou kostela. Je zde úžasná vnitřní výzdoba mistrů sochaře M. B. Brauna a malíře V. V. Reinera. Počátkem 18. století se A. B. Schütz rozhodl postavit a vnitřně vyzdobit nový kostel. Kostel byl zasvěcen sv. Jakubovi Staršímu.

Andělé „světlonoši" z dílny M. B. Brauna (2 z nich měl údajně mistr tvořit sám) tvoří dominantní výzdobu kostela spolu s oltářním obrazem Kázání sv. Jakuba Většího od V. V. Reinera. Dílem obou umělců jsou i oba oltáře před presbytářem - zasvěcené sv. Barboře a sv. Janu Nepomuckému. Z Braunovy dílny pochází ještě výzdoba kazatelny a obou zpovědnic se sochami Marnotratného syna a sv. Máří Magdaleny. Venku před kostelem na zdi je socha Víra (Mládí, Krása) x Chronos (Stáří, Čas). Originály jsou v kostele sv. Petra v Lounech.

Za panování Pachtů se dokončila výzdoba kostela a založila zámecká kapela. Zdejší skladatelskou školu nejvíce charakterizuje Václav Kopřiva a jeho synové, Jakub Lokaj, Gallina Jan Adam a jiní. Zdeněk Šesták, ještě žijící skladatel, rodák z Cítolib, vyzdvihl jejich tvůrčí odkaz.

V Cítolibech jsou dva morové sloupy. Trojiční sloup z počátku 18. století a trojiční sloup z roku 1680. Na náměstí stojí také několik soch. Socha sv. Barbory, sv. Linharta, sv. Prokopa (údajně od M. B. Brauna). Tyto sochy jsou původní. Potom zde stojí také původní socha sv. Jana Nepomuckého, při silnici na Brloh. Neptun s delfínem na zámecké zdi. Dále jsou zde sochy dovezené odjinud - sv. Václava (před farou), sv. Petra, sv. Pavla, sv. Bernarda (u kostela). Sochy ze zámecké zahrady byly majitelem Schwarzenbergem odvezeny do zámku Neuwaldegg u Vídně.

Nachází se zde výklenková kaplička sv. Apolonie, kterou nechala postavit první manželka A. Pachty J. Šporková. Dále pak barokní vodárna na náměstí, dodnes funkční studna Barborka.

Významné osobnosti Cítolib:
Jan Jáchym Kopřiva (1759-1792), hudební skladatel, kantor
jeho synové Karel Blažej a Václav.
Jakub Lokaj, hudební skladatel (1752-není zjištěno).
Josef Mocker (1832-1899), významný architekt
Eduard Sochor (1862-1947), významný architekt
Václav Sochor (1855-1935), významný malíř
Zdeněk Šesták (1925-), hudební skladatel, muzikolog
Václav Strejček (1904-1997), operní pěvec

Bylo by toho v Cítolibech možno vidět daleko více a tak jsme si řekli, že se zjara sejdeme na delší dobu a skvělý průvodce pan Bárta nám vše dopoví.

Ještě patří naše díky paní, ani jsem nezjistila jméno, která nám na karoserii svého auta poskytla skvělé pohoštění k příležitosti jejich narozenin.

 

studentka Ludmila Salačová