Třetí věk » Články » Knihovna má novou počítačovou učebnu

Knihovna má novou počítačovou učebnu

Na konci měsíce listopadu Městská knihovna Louny modernizovala svoji počítačovou učebnu. Učebna se nachází v kongresovém sále v prvním patře, který se dá během chvíle proměnit právě v multimediální místnost s dvanácti notebooky pro výuku počítačové gramotnosti. Nákup nových notebooků byl finančně podpořen z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK3).

Počítačová gramotnost je dnes běžnou součástí koncepce všeobecného vzdělání, avšak nástup informačních technologií zastihl jednotlivé generace v různé životní fázi a část populace byla již mimo vzdělávací soustavu s možností osvojení si základních dovedností práce s počítačem ve školách. Cílem projektu je seznámit zájemce s používáním nových technologií v té míře, aby se necítili technologicky handicapovaní a uměli používat veřejně dostupné komunikační technologie v současném informačním světě.

Hlavním využitím stále zůstává výuka seniorů, kteří do knihovny dochází jednou za 14 dní k pravidelným hodinám. V současné době má projekt Třetí věk 396 studentů, z toho 70 seniorů je přihlášeno přímo do předmětu věda a technika, kde se mohou naučit pracovat s počítači, tablety či dotykovými telefony. Od příštího roku bude knihovna nabízet kurzy počítačové gramotnosti i pro širokou veřejnost.

 

lektor Ondřej Kunc