Třetí věk » Články » Santiniho stopy v severním Plzeňsku

Santiniho stopy v severním Plzeňsku

První letošní exkurze pro studentky a studenty předmětu českopis byla připravena na čtvrtek 25. října. Cílem byly Plasy, Mariánská Týnice a Hubenov v severním Plzeňsku.

Jako první jsme zamířili do Plas, nikoliv ale do budovy konventu bývalého cisterciáckého opatství, ale do přilehlého areálu místního pivovaru. Ten byl před třemi lety opraven a znovuotevřen jako Centrum stavitelského dědictví Plasy spadající pod Národní technické muzeum. Titulem Muzejnický počin roku 2015 se může chlubit zaslouženě, expozice je plná podrobných stavebních ukázek či rozmanitých interaktivních tabulí, dále doplněna o výstavu mapující ženskou aviatiku.

Stopu českého architekta Jana Blažeje Santiniho najdeme i v nedaleké Mariánské Týnici, kam jsme zamířili poté. Zde bylo v první polovině 18. století vybudováno poutní místo společně s kostelem Zvěstování Panny Marie. Nákladná rekonstrukce v posledních letech vrátila místu původní podobu. V objektu se v současné době nachází expozice Baroko a jeho svět, která popisuje odkaz zmíněného architekta v Čechách a na Moravě. V patře je umístěna expozice o severním Plzeňsku (historie, kultura, národopis, život ve městě aj.).

Na zpáteční cestě jsme zastavili v hospodářském dvoře Hubenov, který byl postaven dle Santiniho návrhu chvíli po jeho smrti a spadal do působnosti plaského kláštera. V současné době velice špatný stav se snaží majitelé postupnými kroky zlepšovat, ale vypadá to na ještě dlouhou cestu k jejich vysněnému cíli.

Tradičně studenti českopisu absolvují v každém semestru vždy dvě exkurze, ta druhá bude připravena na měsíc listopad. Jako bonus se mohou (nejen studenti) přihlásit také na adventní výlet do Ratibořic a Babiččina údolí, který se bude konat 6. prosince.

 

Ondřej Kunc, MKL