Třetí věk » Články » Školní rok 2010 / 2011 » Výlet do Třebíze

Výlet do Třebíze

Třída studentů prvního ročníku Třetího věku se vydala 8. června 2011 na výlet do Třebíze. Jeli jsme automobily v 9:00 hodin ráno od bývalého sídla Městské knihovny Louny, kde je pro podobné typy výletů již tradiční sraz. Na náves v Třebízi jsme dorazili za chvíli, paní průvodkyně tam na nás již čekala.

Třebízská náves je pěkně upravená, líbivá. Průvodkyně nám nejprve ukázala v původní podobě zachovalý „Cívkův statek" z roku 1620. Prošli jsme ho od kuchyně, pokojů, původního hostince, sýpek a černé kuchyně až po stáje a stodoly, kde byly staré dobové zemědělské stroje.

Poté nás průvodkyně zavedla do starého vesnického krámku, kde si většina ze studentek zakoupila klasické mašlovačky z peří. Následoval „Ševcův dům" zcela malých rozměrů, kde jsme si nedovedli představit, že zde žila rodina společně s dětmi. Následoval rodný dům Václava Beneše Třebízského, spisovatele z našeho kraje. Průvodkyně povídala o všem velice poutavě. Někteří z nás došli až k pomníku zmíněného národního buditele, který se nacházel nedaleko od návsi.

Prohlídku obce jsme ukončili společným obědem v místní hospodě, kde je i palírna slivovice, hotel a majitelé provozují zde i částečnou lázeňskou péči. Během celého výletu nám naštěstí počasí přálo.

Výlet se uskutečnil v rámci výuky předmětu Vlastivěda.