Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013 » Kostely Obora a Černčice

Kostely Obora a Černčice

Dne 16. května jsme s druhým ročníkem Třetího věku a lektorkou Marcelou Langrovou v rámci předmětu vlastivěda podnikli výlet do Obory a Černčic.

Do Obory jsme jeli autobusem MHD a po příjezdu na nás již před kostelem čekal pan Luděk Lůžek, který nám umožnil návštěvu zdejšího kostela sv. Kateřiny a zajímavě nám vyprávěl o jeho historii. Umožnil nám nejen prohlídku kostela, ale i přístup na věž, odkud je moc pěkný pohled do okolí. Interiér kostela je moc pěkný, krásný oltář sv. Kateřiny, zachovalé varhany a obrazy neznámých autorů na stěnách, také nám ukázal jeden nově zrestaurovaný obraz, který ještě nebyl umístěn na stěnu. V současné době se zde konají bohoslužby a koncerty několikrát ročně.

Poté nás pan Lůžek pozval k sobě do kovárny, která se nachází na zahradě jeho domku nedaleko od kostela. Domek má krásnou polohu a u vchodu malou strážní věž, jeho fasáda je zdobena freskami, které vytvořil profesor Mirvald, blízký přítel otce pana Lůžka.

Na zpáteční cestu do Černčic jsme se vydali pěšky kolem tůní ke hřbitovu a dál do obce Černčice. Tam jsme nejprve navštívili Galerii Emila Juliše u pana Vejrážky a prohlédli si výstavu koláží Hynka Šnajdara s názvem Záhady blešího trhu. Po prohlídce galerie jsme došli ke kostelu sv. Vavřince, který je dominantou obce Černčice a odkud je krásný výhled na řeku Ohře a České Středohoří. Prohlédli jsme si kostel i uvnitř, všem se líbily obrazy Křížové cesty umístěné na stěnách kostela. I v tomto kostele se v současné době konají bohoslužby a koncerty několikrát ročně a byla zde i výstava betlémů.

Výlet byl ukončen pěší túrou do Loun. Počasí nám přálo, byl krásný slunečný den a lekce vlastivědy se nám vydařila.

 

studentka Alena Ogieglová

 

Fotogalerie