Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013 » Lettrismus v hodině UMu

Lettrismus v hodině UMu

Hodina umění tady a teď ve středu 5. prosince byla věnována LETTRISMU. Nejprve jsme byly seznámeny s touto technikou v podobě, jak jí používal v šedesátých letech Vladislav Mirvald. Vycházel z výtvarného postupu, který sám vymyslel, takzvané kaňkáže, což je tuš rozpíjející se ve vrstvě vody na kladívkové čtvrtce.

Další posun kaňkáží znamenalo propojení s lettrismem, což je zapojení písmen, čísel nebo textu do kaňkáže. My jsme si nejprve vystřihly šablony písmene. Poté jsme vytvořily pomocí mokré čtvrtky, štětce a tuše kaňkáž. Mezi tím jsme si připravily návrh na umístění písmen do připravené kaňkáže a po uschnutí jsme písmena rozmístily na plochu čtvrtky tak, aby se překrývala. Některé plochy jsme vybarvily tuší a některé nechaly bílé pro konečný efekt. Tato práce byla velmi zajímavá a vyžadovala geometrickou přesnost, myslím, že se všem líbila, naučily jsme se něco nového a poznaly novou výtvarnou techniku.

 

studentka Alena Ogieglová

 

Fotogalerie