Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013 » Studentky českopisu na zámku Líčkov

Studentky českopisu na zámku Líčkov

Dne 27. 9. 2012 uskutečnil čtvrtý ročník českopisu třetího věk návštěvu zámku Líčkov. Tento zámek patřil malíři Pavlu Brázdovi, který zde žil se svojí ženou Marií.

Paní Brázdová, spolu s průvodkyní nás po zámku prováděla. Seznámili jsme se s historií zámku a životem malíře Brázdy. Prohlédly jsme si jeho obrazy, které jsou zde vystavené. Výklad průvodkyně i paní Brázdové v nás zanechal velký dojem. Prohlídku jsme zakončily na návsi Líčkova, kde jsme si prohlédly nově vybudovanou kapličku, do které zvon darovala paní Brázdová. Spokojeni a plni dojmů jsme se vraceli zpět do Loun.

 

studentka Marie Čechová