Třetí věk » Články » Školní rok 2012 / 2013 » Výlet do Prahy

Výlet do Prahy

My, studenti třetího věku, oboru českopis jsme navštívili v poslední den října hlavní město Prahu. Naším cílem byla městská část Prahy 2 – Vyšehrad, což je historické opevnění na skále nad pravým břehem Vltavy. Sešli jsme se na stanici metra Vyšehrad v 9 hodin a dále pokračovali s naší lektorkou pí. prof. Mirvaldovou k historické části Vyšehradu.

Počátky osídlení Vyšehradu spadají již do pravěku. Počátky nynějšího Vyšehradu spadají dle archeologických nálezů do 10. století. Kníže Vratislav II., pozdější první český král, sem přesídlil kolem roku 1070. Založil zde kostel sv. Petra a Pavla. Vyšehrad sloužil jako sídlo českých panovníků od Vratislava II až po Soběslava I do roku 1140. V kryptě sv. Petra a Pavla byli pohřbení někteří příslušníci vládnoucího rodu např. Vratislav II, jeho žena Svatava, Soběslav I a Soběslav II. I když přestal být Vyšehrad panovnickým sídlem, jeho význam byl stále důležitý. Vycházel odtud např. korunovační průvod českých králů. Za doby třicetileté války zde bylo vybudováno opevnění na obranu Prahy.

To je velmi krátké shrnutí historie. Dále jsme spolu se zasvěceným průvodcem navštívili vyšehradský hřbitov. Po krátkém odpočinku za krásného počasí jsme obdivovali nádherné výhledy z hradeb na Prahu a úžasné panoráma nad řekou Vltavu. Výlet se nám vydařil nejen díky krásnému počasí, ale i zasvěcenému výkladu naší lektorky. Již se všichni těšíme na příští výlet do Prahy.

 

studentka Zdeňka Chovancová

 

Fotogalerie